1 mg per ml

Bestäm hur mycket i 1 mg vatten ml.

Förhållandet mellan volym och massa bestäms av en enkel matematisk formel.

v = m / p (där v är volym, m är massa, p är densitet)

Vattendensiteten vid 4 ° C är 1000 kg / m3 (eller 1000 mg / ml), följaktligen 1 mg = 1/1000 = 0,001 ml

En annan substans (eller till och med vatten vid en temperatur annan än 4 C) har en annan densitet. Om du vill konvertera milligram till milliliter av alla godtyckliga ämnen, använd en online-kalkylator för att konvertera mg till ml.

Denna sida ger en detaljerad lösning för att konvertera 1 mg till ml (milligram till milliliter) och en länk till en onlinekalkylator för att utföra denna operation.

Hur mycket i 1 (en) ml (milliliter) mg (milligram)?

Tala om för mig hur mycket i 1 (en) ml (milliliter) mg (milligram). Och också intresserad av mängden i 1 (en) liter milliliter (ml) och i 1 kubikmeter liter.

I en (1 ml) milliliter destillerat vatten passar tusen milligram (1 g). Om vi ​​räknar milligram droger i ampuller beräknar vi

Exempel: En volym av 2 ml ampull med en lösning av 50% analgin.

Hur många ml medicin i en sådan ampull? 2 * 50 * 10 = 1000 mg

För att korrekt svara på frågan måste du ta reda på vad milligram är och vilken milliliter det är.

En milligram är en måttenhet för massa. 1 mg = 0,001 g.

Milliliter är en måttenhet för volym. 1 ml = 0,001 l.

Enhetskonvertering

För att konvertera milliliter till milligram, använd följande formel:

Kml = Kmg x Ro / 1000, var

 • Kmg - antalet milligram;
 • KML - antalet milliliter;
 • Ro är densiteten g / cm3.

Figuren nedan visar tätheten av vissa ämnen:

Från formeln är det klart att omvandling av milliliter till milligram kräver att man vet att ämnet är tätt. Till exempel, genom att känna vattnets densitet kan föreningen förenklas:

Till exempel kommer i 1 ml vatten att vara 1000 mg.

På Vovet finns följande liknande frågor:

Hur många milligram per milliliter?

Hur många milligram per milliliter?

Denna fråga kan inte besvaras specifikt. Trots allt, massa och volym sammanfaller inte alltid numeriskt och det är svårt att balansera värdena. Behöver veta mer och densitet.

Formeln för beräkningen: V = m / p (volym är lika med massa dividerad med densitet). Att veta densiteten du kan räkna med.

Det är inte helt klart vad författaren till frågan menade. Jag ska berätta hur de beräknar antalet milligram mediciner per milliliter lösning (ampullens innehåll).

Till exempel: en ampull, analgin; innehåller 2 milliliter-50% lösning. Hur många milligrams som analgin; i en ampull? Det beräknas med formeln: milliliter *% * 10 = milligram. Således 2 ml * 50% * 10 = 1000 mg eller 1 gram. Det vill säga i 2 ml av en 50% lösning av analgin; " innehåller 1000 milligram av ämnet, analginquot; Och i en milliliter respektive 500 milligram.

Enligt denna formel för att räkna milligram av lösning behöver du bara veta% av lösningen.

Sly och intressant fråga. I själva verket mäts massan i milligram och volymen ändras i milliliter. Därför är de föreslagna värdena inte helt kompatibla. Även om du vet tätheten hos de uppmätta vätskorna, kan du räkna ut, med enkla beräkningar, hur många milligram är i en milliliter; Till exempel för vatten i en milligram 1000 milliliter.

1 milliliter är en volym som är lika med en kubikcentimeter.

Eftersom måttenheten på 1 ml är avsedd för vätskor, kommer vi att överväga vikten av vätskor som passar in i denna volym.

För enkelhets skyld kan du använda ett tecken som anger densiteten hos vätskor som vi oftast ser.

Allt vi behöver göra är gram dividerat med centimeter kubik att omvandlas till milligram dividerat med milliliter

1 g / 1 cc = 1000 mg / 1 ml

petroleum 0,80 g / cm3 = 800 mg / ml - i en milliliter 800 mg petroleum

honung 1,35 g / cm 3 = 1350 mg / ml - i en milliliter 1350 milligram honung.

Från en skola fysik kurs tror jag att du kom över ett bord av densiteten av en vätska där allt är mycket välskriven. Namnlösa: Det i en milliliter är en kubikcentimeter av vätska.

Det rätta svaret är 1000 (ettusen).

Det är möjligt att argumentera länge om det, men vad innebar författaren av frågan: fluff eller smält stål? Varför jämföra volymen med massa? Är det möjligt att göra detta? Men det är uppenbart att frågan ställs, eftersom det i många medicinska anvisningar finns en viss förvirring av volymer och massor. Det kan vara bra. Men för det oerfarna ögat är detta en fullständig förvirring.

Därför, när behovet uppstår för sådana jämförelser betyder det vatten. Det var hon som cit; utjämnar "quot; milliliter med gram.

Svaret följer: cirka 1000 mg vatten finns i en milliliter vatten. Vatten i sådana exempel används som standard.

Dessa enheter kan inte jämföras, eftersom milliliter är ett mått på volym eller kapacitet, milligram är ett mått på massa. Därför bestäms massan av en milliliter av densiteten hos substansen som passar in i den. Till exempel innehåller en milliliter ett tusen milligram destillerat vatten.

Om vi ​​pratar om vatten under normala förhållanden, då i en milliliter en milligram. Om vi ​​pratar om bensin eller olja eller aceton, då i en milliliter är det mindre än en milligram. Och om du tar koncentrerad svavelsyra, så finns det i en milliliter mer än ett milligram.

Hur många milliliter milligram

DESIGN AV VATTENFÖRSÄLJNING OCH DRAINERING

Funktionssätt: Mån-fre från 9,00 till 18,00 (utan lunch)

Konvertera milligram till milliliter och tillbaka.

Vattentäthet - 1000 kg / m3
Ståltäthet - 7800 kg / m3
Betongens densitet är 1400... 2500 kg / m3
Färgtäthet - 900... 1600 kg / m3
Mättets densitet är 1027... 1033 kg / m3
Oljedensiteten är 730... 1040 kg / m3
Tätheten av bensin - 750 kg / m3
Densiteten på dieselbränsle är 830... 860 kg / m3

Förteckningen över basmaterial och dens densitet presenteras i denna tabell. Tätheten av material tenderar att förändras beroende på medietemperaturen, för exakta data om densitet hänvisas till referensböcker.

Mässa är en karaktäristisk egenskap hos kroppen, vilket är ett mått på gravitationsinteraktion med andra kroppar.

Volymen är en kvantitativ egenskap av det utrymme som upptas av en kropp, struktur eller substans.

Densitet är en fysisk kvantitet, definierad som förhållandet mellan kroppsvikt och kroppsvolym.

Förhållandet mellan volym och massa bestäms av en enkel matematisk formel:

V är volymen;
m är massan;
p är densiteten.

Du kan snabbt lösa den här enkla matteoperationen med vårt onlineprogram. För att göra detta, ange det ursprungliga värdet i lämpligt fält och klicka på knappen.

Den här sidan presenterar den enklaste online översättaren av enheter av milligram till milliliter. Med denna räknare kan du med ett klick överföra mg till ml och bakåt.

För att få reda på hur många kilo per milliliter gram per liter behöver du använda en enkel webbkalkylator. Ange det antal kilo per milliliter du vill konvertera till vänster marginal. I fältet till höger ser du resultatet av beräkningen. Om du behöver konvertera kilogram per milliliter eller gram per liter till andra måttenheter, klicka på lämplig länk.

Vad är "kilogram per milliliter"

Kilogram per milliliter är en process av massproduktion från massan.

För detta behöver du veta ämnets densitet. Å andra sidan indikerar densitet massan av ett ämne i ett givet värde. Således kommer kroppar med samma massa men med olika densiteter att variera i storlek.

Om du vet deras densitet och massa måste de konverteras till ett standard SI-system.

Hur mycket är 1 (en) ml (milliliter) mg (milligram)?

Vikt bör vara i kg, densitet i kg per kubikmeter.

Vad är "gram per liter"

Brev är en metrisk enhet för beräkning av volym och volym. Litter - en kubisk decimeter.

Det bör noteras att liter inte ingår i listan över det internationella systemet för enheter. Tillsammans med samma enheter som timmen ingår den i listan över de externa enheterna som kan användas utan begränsning tillsammans med de enheter som ingår i det internationella systemet.

Gram per liter (g / l) är en enhet av densitet lika med ett kilo per kubikmeter. Ordet "liter" kommer från den gamla franska volymen "Litron".

Detta är ett kriterium för beräkning av fasta ämnen. I detta fall härleddes termen "litron" från det grekiska ordet "liter".

DESIGN AV VATTENFÖRSÄLJNING OCH DRAINERING

Funktionssätt: Mån-fre från 9,00 till 18,00 (utan lunch)

Konvertera ml till kg och tillbaka

Vattentäthet - 1000 kg / m3
Ståltäthet - 7800 kg / m3
Betongens densitet är 1400... 2500 kg / m3
Färgtäthet - 900... 1600 kg / m3
Mättets densitet är 1027... 1033 kg / m3
Oljedensiteten är 730... 1040 kg / m3
Tätheten av bensin - 750 kg / m3
Densiteten på dieselbränsle är 830... 860 kg / m3

Förteckningen över basmaterial och dens densitet presenteras i denna tabell.

Tips 1: Hur konverterar du milligram till milliliter

Tätheten av material tenderar att förändras beroende på medietemperaturen, för exakta data om densitet hänvisas till referensböcker.

Mässa är en karaktäristisk egenskap hos kroppen, vilket är ett mått på gravitationsinteraktion med andra kroppar.

Volymen är en kvantitativ egenskap av det utrymme som upptas av en kropp, struktur eller substans.

Densitet är en fysisk kvantitet, definierad som förhållandet mellan kroppsvikt och kroppsvolym.

Förhållandet mellan volym och massa bestäms av en enkel matematisk formel:

V är volymen;
m är massan;
p är densiteten.

Du kan snabbt lösa den här enkla matteoperationen med vårt onlineprogram.

För att göra detta, ange det ursprungliga värdet i lämpligt fält och klicka på knappen.

Denna sida ger den enklaste online översättaren av enheter för kilo till milliliter (kg till ml). Med denna räknare kan du med ett klick konvertera milliliter till kilo (ml till kg) och tillbaka.

För att korrekt svara på frågan är det nödvändigt att bestämma vad milligram är och vilken milliliter det är.

Miligram är en massenhet.

Hur många milliliter milligram?

Milliliter är en måttenhet för volym. 1 ml = 0,001 l.

Singel översättning

För att konvertera milliliter till milligram måste du använda följande formel:

Kml = Kmg x Po / 1000, var

 • Kmg - antalet milligram;
 • Kml - antalet milliliter
 • Po är densiteten g / cm3.

Följande bild visar tätheten hos vissa ämnen:

Formeln visar att överföringen av milliliter till milligram är nödvändig för att förstå ämnets densitet.

Så, till exempel, om du vet tätheten av vatten, kan formeln förenklas:

Till exempel kommer 1 ml vatten att vara 1000 mg.

Följande problem är också förknippade med vokaler:

Hur konverterar ml till mg? Hur konverterar mg till ml?

Hur konverterar du ml (milliliter) till mg (milligram)?

Hur konverterar mg (milligram) till ml (milliliter)?

Översättning mg till ml. Översättning ml till mg.

Behovet av att omvandla ml (milliliter) till mg (milligram) och vice versa sker vanligen vid beräkning av doser av läkemedel.

Tänk på några fall.

1) Om du behöver beräkna mängden mg per ml av en viss lösning, måste du komma ihåg att:

En 100 ml lösning med en koncentration av 1% innehåller 1 gram aktiv (aktiv) substans.

Sedan 1 gram = 1000 milligram, då i 1 ml av en lösning med en koncentration av 1% kommer att vara 1000/100 - 10 mg.

Att överföra ml till mg i detta fall är väldigt enkelt - vi lägger helt enkelt till noll till procentandel av lösningsinnehållet.

I 1 ml 10% lösning kommer att innehålla 100 mg.

I 10 ml 10% lösning kommer att innehålla 1000 mg.

1 ml 15% lösning innehåller 150 mg.

2) Ett annat alternativ är doseringen av läkemedlet i mg (milligram), och vi måste överföra denna dos till en ml sirap eller suspension.

I det här fallet hjälper informationen i annoteringen av drogen oss. Det anger hur mycket mg som kommer att finnas i den totala volymen. Till exempel:

Sumamed Suspension 100 mg / 5 ml - i 5 ml innehåller 100 mg av den aktiva substansen. Så i 1 milliliter blir 100/5 = 20 milligram.

Suspension Paracetamol 120 mg / 5 ml - här i 5 ml kommer att vara 120 mg, i 1 ml: 120/5 = 24 mg.

Således, om vi vet dosen i milligram, då blir det inte svårt att översätta det till milliliter - det är tillräckligt att veta andelen av den aktiva substansen.

Dosen av läkemedlet är 15 mg per 1 kg kroppsvikt. Till exempel, om vikten är 20 kg, då dosen = 15 * 20 = 300 mg.

Om i anteckningen till suspensionen skrivs att det finns 120 mg i 5 ml, då är det möjligt att omvandla mg till ml på följande sätt:

120x = 300 * 5 -> x = 1500/120 = 12,5 ml.

1 ml innehåller 120/5 = 24 mg, och vi behöver 300. Så dela 300 vid 24 och få samma 12,5 ml.

3) Om det är nödvändigt att konvertera ml till mg, kommer information om innehållet av den aktiva substansen också att hjälpa oss.

Till exempel ordinerades vi 10 ml av en medicinsk suspension med en koncentration av 200 mg / 5 ml. Följaktligen anser vi dosen i mg enligt följande:

Tips 1: Hur konverterar du milligram till milliliter

 • kalkylator, ämnesdensitetstabell, apotekskalor

Omvandling av milligram till milliliter görs vanligen för flytande och bulksubstanser (läkemedel, kemiska reagens). För att omvandla antalet milligram till antalet milliliter multiplicera milligram av ämnets densitet och dela med 1000. Tätheten måste vara i gram per liter (g / l). I form av en formel ser det ut så här:
KML = KMG x ρ / 1000, där:
KML - antalet milliliter av ämnet,

Kmg - Antal milligrams substans

p är ämnesdensiteten i g / l.

Att omvandla från en milligram till en milliliter en viss massa vatten eller en mycket svag lösning, dela upp antalet milligram per 1000. Det vill säga använd den förenklade versionen av ovanstående formel:
KML = KMG / 1000.
Samma formel kan användas för att approximera antalet milliliter vätska som motsvarar ett givet antal milligram. Särskilt i fall där vätskans densitet är okänd, och större noggrannhet i beräkningarna är inte nödvändig.

Vid beräkning av volymerna av fasta ämnen bör denna ungefärliga formel användas med större försiktighet, eftersom densiteten hos fasta ämnen varierar avsevärt.

Om ämnets densitet är okänd och det inte finns någon möjlighet att använda densitetstabellerna, bestäm sedan ämnets densitet själv. Häll eller häll i en mätbägare en viss volym av substansen och väga den. Därefter dividerar ämnesmassan (i gram) med volymen (i liter). Om det inte finns någon mätbägare, använd en vanlig behållare - flaska, burk, glas, sked. Som regel har de flesta hushållsredskap en känd volym.

För att mäta mycket små volymer vätska, använd en medicinsk spruta och för att bestämma vikt - ta apotekskalor.

 • milligram per milliliter

Tips 2: Hur konverterar du gram till milliliter

 • Penn och papper
 • hur många milliliter i ett glas

Tips 3: Hur konverterar du kilo till milliliter

Tips 4: Hur konverterar du gram till milliliter

 • - kalkylator,
 • - våg
 • - barometer,
 • - termometer
 • - handboken för fysik.

Bestäm ämnets vikt i gram. Använd för dessa vikter.

Många livsmedel säljs färdigförpackade. I det här fallet försvinner frågan om vikt på egen hand. I ett standardpaket med granulärt socker är denna livsmedelsprodukt exakt ett kilo.

Hitta densiteten hos det önskade ämnet i fysikens referensbok.

För att få ett mer exakt resultat av efterföljande beräkningar, använd korrigeringar för tryck, fuktighet och lufttemperatur som finns i referensboken.

Beräkna volymen av ett ämne med hjälp av en räknare: dividera massan med densiteten.

Glöm inte måttenheten!
Det resulterande värdet bestämmer förhållandet mellan massan av ett ämne i gram och dess volym i milliliter.

I 1 kg - 1000 gram. I 1 liter - 1000 milliliter.

Det anses att 1 gram vatten är 1 milliliter - 1 liter destillerat vatten vid en temperatur av 4 ° C väger ungefär 1 kilo (vattendensiteten under dessa förhållanden är 1000 kg / kubikmeter). Förändringen i tappvattnets täthet (förhållandet mellan kroppsvikt och volym det upptar) på grund av tryckfall och omgivningstemperatur beaktas vanligtvis inte i vardagen. För mer exakta beräkningar (till exempel vid bestämning av ballastmassan på fartyg) tas bokstavligen hänsyn till allt.

Om vi ​​pratar om tätheten av vatten - havsvatten är tyngre än färskvatten. Detta beror på närvaron av salter i den. För andra ämnen varierar densiteten i större eller mindre utsträckning beroende på yttre faktorer: tryck, fuktighet och omgivande temperatur. Samtidigt är ämnet mer hygroskopiskt (det absorberar fukt intensivare), desto viktigare förändras densiteten. Det vill säga, samma kapacitet hos en viss volym fylld med ämnen med olika densiteter kommer att ha en annan massa. Till exempel ändras sandens densitet, beroende på vatteninnehållet i det, ungefär en och en halv gång.

För användarnas bekvämlighet finns det tabeller för att konvertera gram till milliliter för många livsmedel. På grundval av dessa tabeller tillverkas plastmätande kökkoppar för flytande och bulkprodukter.

 • Vatten egenskaper
 • kg omvandling till gram

Tips 5: Hur konverterar liter till milliliter

 • - en penna
 • - papper.

För att konvertera liter till milliliter, multiplicera du bara antalet liter per tusen. Det vill säga tillämpa följande enkla formel:

KML = CL x 1000, var

KML - antalet milliliter,
CL - Antal liter.

Till exempel innehåller en tesked cirka 0,005 liter vätska. Följaktligen kommer volymen av en tesked, uttryckt i milliliter, att vara: 0,005 x 1000 = 5 (ml).

Om antalet liter är ett heltal, sedan konvertera liter till milliliter, lägg bara till tre nollor till antalet liter till höger.

Till exempel i en hink passar ungefär 10 liter vatten. Detta innebär att volymen av detta vatten i milliliter kommer att vara: 10 x 1000 = 10 000 (ml).

Om antalet liter anges som en decimalfrakt, överför sedan decimaltalet tre tecken till höger.

Till exempel tar ett kilo bensin upp ca 1316 liter. Därför kommer en kilo bensin i milliliter att ha en volym av 1316 (ml).

Om alla uppgifter i uppgiften anges i liter och resultatet måste presenteras i milliliter, ska alla mellanliggande beräkningar utföras i liter och översättas till milliliter först efter att alla beräkningar har slutförts.

Om till exempel 1,325 liter svart färg blandades 0,277 liter röd, 0,587 liter grön och 0,54 liter blå för att förbereda den önskade färgen av färg, sedan beräkna den totala mängden färg i milliliter, tillsätt de angivna kvantiteterna i liter och multiplicera resultatet med 1000.
1325 + 0,237 + 0,587 + 0,54 = 2,689
2,689 x 1000 = 2689 (ml).

Hur många milligram kommer att vara i en milliliter

Hur många milligram kommer att vara i en milliliter

Ofta i vardagen (i köket, i garaget, i landet) måste vi konvertera milligram till milliliter. I själva verket är denna översättning vanligtvis inte svår. Även om människor ofta förvirrar dessa två värden, och ofta sätter ett likartat tecken mellan dem. Detta är absolut omöjligt att göra, speciellt när det är nödvändigt att beräkna dosen av läkemedlet. Låt oss räkna ut det i ordning.

Vad är 1 milligram

En milligram är en internationell mätning av vikten av något ämne, från gasformigt till fast material. Används i Ryssland och de flesta andra länder. En milligram (mg) är ett tusen av ett gram och en miljonste kilo.

Vad är 1 milliliter

Milliliter är en internationell volymmått, i levnadsvillkor används den oftast för att mäta vätske- och bulkprodukter. På medicinsk slang kallas "kub". En milliliter är lika med en kubikcentimeter och en tusente liter.

Hur konverterar milligram till milliliter

Ofta görs omvandlingen av milligram till milliliter för flytande, ibland stora fasta ämnen.

För detta behöver du veta deras täthet.

Vad är densitet

Densitet eller specifik gravitation är en fysisk mängd som återspeglar förhållandet mellan massa och volym av ett ämne, vanligen betecknad med bokstaven P (p). I vardagen uttrycks täthet ofta i gram per centimeter kubik (g / cm kubik) eller gram per liter (g / l). Specifik gravitation av rent vatten är till exempel 1 g / cm3. eller 1000 g / 1.

Därför räknas antalet milligram i 1 milliliter vatten och i svaga lösningar baserat på det är ganska enkelt - 1000 mg. För att bestämma tätheten hos andra ämnen finns det speciella tabeller.

Densitetstabell

För att konvertera milligram till milliliter behöver vi ett sådant bord och en räknare. Ta densiteten av något ämne, uttryckt i g / cm kub. Beräkningen görs enligt följande formel:

Vml = Qmg x p / 1000, där:

 • Vml - volymen av material i milliliter.
 • Qmg - vikten av materialet i milligram.
 • p är materialtätheten i gram / cm kub.

Till exempel måste vi bestämma hur mycket i milliliter har 10 mg honung.

Vi hittar i tabellen det önskade ämnet, vi bestämmer dens densitet. Honungstäthet 1,35 g / cm kub Substitut i formeln:

Vml = 10 x 1,35 / 1000 = 0,0135 ml. Följaktligen kommer 1 mg honung att ta en volym av 0,00135 ml.

Om du har till hands var densitetstabellen, uttryckt i gram per liter, måste du använda följande formel:

Det kan vara nödvändigt att utföra omvänd åtgärd - för att konvertera milliliter till milligram. För att göra detta behöver vi igen en tabell och en miniräknare. Formeln för beräkningen kommer nu att se ut så här:

 • Qmg = Vml x p x 1000 - för densitet uttryckt i gram per kubikcentimeter.

Vi behöver till exempel veta hur mycket 75 mg alkohol väger i mg.

Vi vänder oss till bordet, hittar densiteten hos den önskade substansen i g / cm-kub, ersätter värdena i formeln:

 • Qmg = 75 ml x 0,80 x 1000 = 60000 mg.

Om densitetsvärdena i tabellen är i gram per liter, så ser formeln ut så här:

 • Qmg = Vml x p.

För vårt exempel får vi:

 • Qmg = 75 ml x 800 = 60000 mg.

Om det inte fanns några tabeller tillgängliga, kan ämnets densitet bestämmas oberoende. För att göra detta behöver du en skala (ju mer exakt, desto bättre), mätredskap och en miniräknare.

Du kan använda en behållare med en känd volym som mätdisk. En glasburk, ett snittglas, en mätkopp etc. För en flytande produkt med liten volym (upp till 20 ml) kan du använda en medicinsk spruta.

Din uppgift är att mäta volymen med den uppmätta kapaciteten i milliliter så exakt som möjligt och väga uppmätt ämne i gram. Vidare bör produktens vikt divideras med volymen. Som ett resultat får du densiteten:

 • p = Qmg / Vml.

Tja, använd sedan formeln för beräkningen uttryckt i g / cm-kub.

När matlagning behövs behövs inte noggrannhet, så du kan använda en sådan mått av volym som en sked. Det är känt att mängden matsked är cirka 15-18 ml och volymen av en tesked är ca 6 ml. Det är nu kvar att ta reda på hur mycket denna volym väger. Se tabellen:

Att lära sig räkna korrekt: hur många milligram per milliliter

Vanligtvis mäter volymen och längden de som studerar fysikens eller kemiens grundläggande lagar, där det är nödvändigt att konvertera en måttenhet till en annan. Tänk på den viktiga frågan om fysik - systemet för att konvertera milligram till milliliter och tillbaka.

Definition av begrepp

I enlighet med den internationella klassificeringen av översättning anses milligram vara 1/1000 gram eller 1/1000 000 a kilogram.

Det är en massmätningsenhet och kan inte vara den fulla ekvivalenten av en milliliter på grund av olika volymer och densitet hos ett ämne. I den internationella standardiseringen betecknas den som "mg", medan förkortningen "mg" accepteras i Ryssland.

100 mg är 1/10 gram, men appliceras på vatten, nästan tiotusentals gånger mindre än en liter vatten. Detta faktum är viktigt att överväga när man använder det internationella överföringssystemet från en enhet till en annan, men det är bäst att använda speciella skolkort. De tillåter tid att upprepa översättnings tabellen.

Översättningsregler

Från fysikkursen vet vi att rätt översättning från en måttenhet till en annan endast är möjlig tack vare ett sådant begrepp som ämnets densitet. Detta gäller också funktionerna vid omvandlingen av mg till ml.

Övning visar att 1 mg är lika med en kubikcentimeter. Men vikten av flytande ämnen är inte helt jämförbar med vikten av fasta ämnen. Volymen av en vätska beror exempelvis på densiteten hos själva substansen i flytande tillstånd.

Densiteten varierar kraftigt med vilket material som används för analys. Alla data för översättning finns i standardtabellfunktionen, som finns tillgänglig i någon fysisk läroböcker.

För att exakt utföra överföringen (för att bestämma 5 ml - det här är hur många gram), måste du följa följande steg:

 1. Med tanke på att milliliter inte alltid motsvarar milligram är det enda undantaget vatten och sedan ungefär.
 2. Ett gram dividerat med kubikcentimeter ska omvandlas till ett milligram dividerat med en millimeter i en kub.
 3. Tänk på att vissa vätskor kan vara mycket tyngre än vanligt vatten, till exempel: kvicksilver och några andra vätskor.

Om du vill veta hur många milligram per milliliter av en viss vätska, som vatten.

Det här är intressant! Einsteins speciella relativitetsteori: Korta och enkla ord

Vi nämnde ovan att vikten av vatten är jämförbar med vikten av ett fastämne, vilket förklaras av densitetsvärdena. 1 ml vatten är lika med en tusen av en liter, precis som 1 milligram är bara ett tusen av ett gram.

Tätheten av rent vatten - 0, 997 kg per kubikmeter. För att kunna svara på frågan om hur man konverterar milligram till milliliter, tillgriper man standardsystemet för omvandling av måttenheter som de studerar i gymnasiet.

För att veta hur mycket mg som ingår i mg är det viktigt att förstå förhållandet mellan tabellparametrar och strikt följa alla data.

Tabellen visar huvudindikatorerna för medicinska värden vid överföring från en enhet till en annan.

Beräkning av dosering av läkemedel

Åtgärder för volymen vätskor

1 tesked = 5 ml.

1 dessertsked = 2 teskedar = 10 ml.

1 matsked = 3 teskedar = 15 ml.

Sammansättning - 15 mg / 5 ml. (anges på förpackningen eller i instruktionerna) Det innebär att 1 tsk innehåller 15 mg. läkemedlet.

Om du tilldelas en enstaka dos av 15 mg, betyder det att du ska ta 1 tesked sirap i 1 dos.

Om du tilldelas en enstaka dos på 30 mg, då för 1 mottagning ska du ta 2 tsk sirap.

Flaskan innehåller 80 mg / 160 ml, där 80 mg är den aktiva substansen. I detta fall rekommenderas drogen att ta 1 tesked 2 gånger om dagen.

Beräkna dosen i 1 ml: för detta måste dosen av ämnet i hela volymen divideras med hela volymen av vätskan:

80 mg dividerat med 160 ml = 0,5 mg i 1 ml.

Eftersom en tesked håller 5 ml multipliceras resultatet med 5. Det är: 0,5 mg X 5 = 2,5 mg.

Följaktligen innehåller 1 tsk (enstaka dos) 2,5 mg. aktiv beståndsdel.

Anvisningarna visar att 60 ml av den beredda lösningen innehåller 3000 mg av den aktiva substansen.

Och 60 ml är 12 teskedar på 5 ml.

Och nu gör vi beräkningar: Den angivna dosen av ett ämne är 3000 mg. dividerat med 12. Det vill säga: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Så 1 tesked färdiglösning är 250 mg.

100 mg. Den aktiva substansen finns i 5 ml.

I 1 ml. innehåller: 100 dividerat med 5 = 20 mg. aktiv beståndsdel.

Du behöver 150 mg.

Vi delar 150 mg med 20 mg - det visar sig 7,5 ml.

1 ml. vattenlösning - 20 droppar

1 ml. alkohollösning - 40 droppar

1 ml. alkohol-eter lösning - 60 droppar

ANTIBIOTIKENS FÖRSÄLJNING FÖR INTRAINUS INTELLIGENS

1 | ig = 1/1000 mg;

1% motsvarar 10 g / 1 och 10 mg / ml;

2% 20 g / l eller 20 mg / ml;

1: 1000 = 1 g / 1 000 ml = 1 mg / ml;

1:10 000 = 1 g / 10 000 ml = 0,1 mg / ml eller 100 | ig / ml;

1: 1 000 000 = 1 g / 1 000 000 ml = 1 | ig / ml

Om lösningsmedlet i förpackningen inte tillhandahålls, ta vid en spädning av antibiotikumet med 0,1 g (100 000 IE) pulver 0,5 ml. lösning.

Således för avel:

0,2 g behöver 1 ml. lösningsmedel;

0,5 g. Du behöver 2,5-3 ml. lösningsmedel;

1 g. Behövs 5 ml. lösningsmedel;

I ampicillinflaskan är 0,5 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

När det späds med antibiotika 0,1 g. Torrt pulver tar 0,5 ml. lösningsmedel därför

0,1 g torrsubstans - 0,5 ml. lösningsmedel

0,5 g torrsubstans - X ml. lösningsmedel

vi får: 0,5x0,5 = 0,5xX, ytterligare 0,25 = 0,5X, ytterligare X = 0,25: 0,5 = 2,5 ml.

Svar: till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans är nödvändigt för att ta 2,5 ml. lösningsmedel.

I penicillinflaskan är 1 000 000 IE torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 100 000 IE torrsubstans.

100 000 PIECES torrsubstans - 0,5 ml. torrsubstans

1 000 000 U - X ml. lösningsmedel

vi mottar: 1 000 000х0,5 = 100 000 yh, vidare 500 000 = 100 000 h, vidare X = 500 000: 100 000 = 5 ml.

Svar: att i 0,5 ml av lösningen var 100 000 ED. torrsubstansen är nödvändig för att ta 5 ml. lösningsmedel.

I en flaska med oxacillin är 0,25 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta ett lösningsmedel till 1 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

1 ml. lösning - 0,1 g

vi erhåller: 1x0,25 = 0,1xX, ytterligare 0,25 = 0,1X, ytterligare X = 0,25: 01 = 2,5 ml.

Svar: till 1 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans du måste ta 2,5 ml. lösningsmedel.

Patienten måste ange 400 000 enheter. penicillin. Flaska på 1 000 000 IE. Späd 1: 1.

Hur många ml. lösningen måste tas.

När utspätt 1: 1 i 1 ml. lösning innehåller 100 000 enheter. 1 flaska penicillin till 1 000 000 IE. Späd 10 ml. lösning.

Om patienten behöver gå in i 400 000 IE, är det nödvändigt att ta 4 ml. den resulterande lösningen.

Varning! Före användning av läkemedel är det nödvändigt att samråda med läkaren. Information som endast tillhandahålls som referens.

3,5. Läkemedel och matematik: hur man beräknar dosen av medicin

Mycket av vad du läser nedan kan verka konstigt och till och med stötande. Trots allt studeras denna "mycket" i de tre första klasserna av vanlig gymnasium.

Fortfarande, påminnelser och primitiva förklaringar kan vara användbara, med tanke på att du kommer att göra beräkningarna i ett särskilt nervöst tillstånd på grund av ett barns sjukdom.

Så vi ska prata om hur man korrekt beräknar dosen av läkemedlet för ett barn.

Den dos av medicin som föreskrivs för ditt barn ska mätas på något sätt och kan användas som måttenheter:

 • massa enheter (gram, milligram, etc.);
 • volymenheter (liter, milliliter, droppe, etc.);
 • speciella enheter (villkorlig, biologisk, etc.);
 • enheter av en specifik doseringsform (tablett, kapsel, ampull, etc.).

Den grundläggande måttenheten [1] av massa är gram och dess derivat - milligram och mikrogram.

 • gram - g;
 • milligram - mg;
 • mikrogram - mcg.

I 1 g - 1 000 mg eller 1 000 000 mkg.
1 mg - 1000 mcg.

 • 1,0 är gram;
 • 0,001 är en milligram;
 • 0.000001 är ett mikrogram.

Den grundläggande måttenheten för volymen är milliliter. Den vanliga liter i vardagen används sällan som en dos, men används ibland ibland. Till exempel, "volymen av vätska som behövs för en rengörande enema är 1 liter" eller "den dagliga volymen av infusionsbehandling är 1,5 liter."

I 1 liter - 1 000 ml.

Volymenheten måste anges!

Om inte specificerat, dvs 15.0 är helt enkelt skrivet - det betyder att det här inte är en volym men en massa - 15 gram. Om det handlar om milliliter, ska man skriva bredvid nummer 15 - ml: 15,0 ml.

Var försiktig: det vanligaste föräldrafelet är när MG och ML blir förvirrade.

Vi uppmärksammar återigen, för det här ögonblicket är ytterst relevant!

Förvirra inte massa och volymenheter - det här är väldigt mycket viktigt!

Alltid när ett visst läkemedel ordineras parenteralt i en viss mängd ml är det en fråga att denna volym kommer att mätas med en spruta för injektion av rätt storlek eller en flaska infusionslösning med lämpliga volymmärken kommer att användas.

Förpackningar av moderna doser av milliliter doser för oral administrering innehåller nödvändigtvis särskilda mätinstrument: kepsar, pipetter, sprutor, koppar, mätskedar.

Om det inte finns något av det slaget och läkemedlet fortfarande är föreskriven inuti och i ml, ska injektionssprutor eller specialutskickade mätkoppar som säljs på apotek användas för att mäta den önskade volymen.

Icke-standardiserad och felaktig måttenhet för volymen är en droppe. Volymen av en droppe bestäms till stor del av de mättade vätskans fysikaliska egenskaper.

Exempelvis är volymen av en droppe alkohollösning i genomsnitt 0,02 ml och volymen av en droppe vattenlösning kan variera från 0,03 till 0,05 ml.

Apotekare och läkare har länge kommit överens om att standardapoteket, medicinsk måttdroppar är 0,05 ml.

Således 1 ml = 20 droppar.

När en lösning av ett visst läkemedel förskrivs till ditt barn i droppar och det är ett modernt läkemedel innehåller förpackningen vanligtvis en speciell pipett eller flaskans lock är en speciell droppare.

Om det inte finns pipett eller dropplock, kan du använda en vanlig medicinsk pipett som säljs i ett apotek. Om många droppar förskrivs är det möjligt att använda en engångsspruta för att mäta den önskade volymen vätska.

Tilldelas till 10 droppar - då är det 0,5 ml; 40 droppar - respektive 2 ml.

Du kan även använda formeln:

antal ml = antal droppar dividerat med 20.

Det viktigaste att komma ihåg är att när en viss medicin är ordinerad i droppar, och du kan inte räkna ut vad som ska mätas av dessa droppar, i sådana situationer är det tydligt att volymen på en droppe är 0,05 ml. Och det betyder att du med en 1 ml medicinsk spruta i ditt hus kan enkelt och absolut bestämma rätt mängd medicin: 2 droppar - 0,1 ml, 3 droppar - 0,15 ml, 5 droppar - 0,25 ml och så vidare

Ännu mer icke-standardiserade (jämfört med droppar) volymmätningsenheter är en mängd hushållsskedar, som ibland (men mindre och mindre ofta) används för dosering av lågaktiva och relativt säkra läkemedel.

Standardvolym skedar i ml:

 • tesked - 5 ml;
 • dessertsked - ca 10 ml (det finns ingen enhetlig standard);
 • matsked - i CIS-länderna - 18 ml, i USA, Kanada - 15 ml, i Australien - 20 ml;

I vissa länder används ett sådant begrepp som en babyske.

För att helt stänga ämnet köksredskap för att mäta volymen, tänk på glaset. Doseringsglas som är mer accepterade vid tillagning, men ibland används i medicin för att mäta volymen infusioner, avkok, sköljningar etc.

Den aktiva substansen är i ett flytande läkemedel vid en viss koncentration. Det numeriska värdet av denna koncentration återspeglas i ett sådant uppenbart uppenbart men inte alltid klart uttryck, i procent av lösningen.

Uttrycket "5% lösning av askorbinsyra" ser inte ut komplicerat och mystiskt alls. Fortfarande bör vissa förtydliganden ges för att slutligen pricka i.

Så det är vanligt att visa koncentrationen i farmakologi som antalet massaggregat per volymens volym. Således betyder uttrycket "1% lösning" att 1 g av den aktiva substansen är i 100 ml vätska.

I överväldigande flertalet fall mäts volymen vätska som tilldelas ett barn i milliliter. Därför räknar vi om:
100 ml - 1 g;
10 ml - 0,1 g;
1 ml - 0,01 g
0,01 g är 10 mg. Det är en logisk slutsats: i 1 ml 1% lösning innehåller 10 mg aktiv ingrediens.

Det visar sig att för att beräkna den önskade mängden aktiv substans i en volym (i 1 ml) är det ganska enkelt: för detta är det bara nödvändigt att lägga till en noll till antalet procent.

 • i 1 ml 5% lösning av askorbinsyra - 50 mg askorbinka;
 • i 1 ml 50% lösning av dipyron - 500 mg dipyron;
 • i 1 ml 0,1% lösning av loratadin - 1 mg loratadin;
 • i 1 ml 66,7% laktuloslösning - 667 mg laktulosa;
 • i 1 ml 0,05% klorhexidinlösning - 0,5 mg klorhexidin...

Tillverkare av barns doseringsformer är väldigt skeptiska till föräldrarnas matematiska färdigheter. Instruktionerna kan läsa "loratadin 0,1% lösning", men på förpackningen anges det i stora bokstäver: "loratadin 1 mg / 1 ml" eller "loratadin 5 mg / 5 ml".

En stor mängd flytande läkemedel finns i olika koncentrationer. I 1 ml paracetamol suspension kan vara 20, och kanske 50 mg: "120 mg / 5 ml" eller "250 mg / 5 ml" kommer att skrivas på kapseln med suspensionen. Apotekspersonalen kommer inte att kunna släppa korrekt och moderen kommer inte att kunna ge barnet paracetamol korrekt i en dos av "5 ml suspension" - du behöver veta vilken koncentration av suspensionen som är aktuell. Så snart vätska ges till ditt barn är det viktigt att du inte bara vet lösningens namn utan också dess koncentration!

Situationen när läkaren föreskriver en lösning, sirap, suspension, etc., men inte indikerar koncentration, är emellertid möjligt.

Till exempel produceras laktulosirap av nästan alla tillverkare i form av en 66,7% lösning. Och när doktorn skrev: "Laktulos sirap 5 ml på morgonen före frukost", då är det inget misstag.

Ett annat alternativ: detta är ett läkemedel som är utsetts under ett visst handelsnamn.

Ett exempel på en sådan utnämning: "nurofen för barn, upphängning, vid en temperatur över 39 ° C, 10 ml inuti." Suspension som kallas "nurofen för barn" är endast tillgänglig i en koncentration - 100 mg / 5 ml. Därför är allt skrivet korrekt, det är omöjligt att göra ett misstag.

En annan fråga är att apoteket kan berätta något om följande: "Vi har nu inte nurofen för barn i suspension. Vi har en annan medicin, men som en del av ibuprofen, som i nurofen, och detta är ett annat - bara i tabletter av 0,4. Allting är i regionens centrum, bussen imorgon morgon... "

Och då räknar du med:

- 10 ml med en koncentration på 100 mg / 5 ml - det innebär att vi fick 200 mg.

Och i en tablett med 0,4 - det här är 400 mg.

Så vi kommer att övertala Masha att svälja ett halvt piller...

En annan viktig punkt. Kunskap om koncentration är nödvändig, inte bara när droger tas oralt och doseras i ml. För lokal administrering och dosering med droppar - detta är inte mindre relevant.

Och om "xylometazolin 2 droppar i varje näsborre 3 gånger om dagen" ordineras, innan du droppar, är det nödvändigt att förtydliga vilken typ av xylometazolin är 0,1% eller 0,05%?

Koncentrationen av den aktiva substansen i dermatologiska medel indikeras också med procentsatser, men det finns ingen specificitet här. Därför, om det står "hydrokortison salva 1%", betyder det att 1 ml av denna salva innehåller 10 mg hydrokortison. Men precis som med paracetamolsuspension kan man inte helt enkelt skriva "hydrokortisonsalva", eftersom denna salva är 0,5%, 1%, 2,5%.

Nu om dosering med specialenheter. När det gäller vissa dosenheter är antalet av dessa enheter kopplade antingen till en volymenhet eller till ett specifikt förpacknings- eller doseringsformulär. Och detta förhållande måste nödvändigtvis klargöras!

Det är därför viktigt att vara medveten om att det är exakt 40 enheter eller 100 enheter av läkemedlet som finns i 1 ml insulinlösning.

Det är nödvändigt att veta att det i denna piller med pankreatin finns en dos som motsvarar 10 000 lipasenheter. Det är 10 tusen, inte 40 eller 25.

Det är nödvändigt att veta att det finns 500 000 enheter bensylpenicillin natriumsalt i denna sterila flaska.

Återigen vill jag betona att när något är tilldelat i enheter är det absolut nödvändigt att förtydliga i vilken utsträckning i vilken injektionsflaska i vilken kapsel exakt detta antal enheter finns.

Användningen av en specifik doseringsform som en doseringsenhet är fylld med enorma svårigheter och en mängd fel.

I samma piller av samma läkemedel kan det finnas en annan mängd av den aktiva substansen. Till exempel kan i en tablett av parasetamol vara 80, 120, 125, 200, 285, 325, 500 eller 564 mg. Självklart kan ingen sälja ordentligt på ett apotek eller ge ett paracetamol för barn, som föreskrivs i en dos av "1 tablett".

Därför bör bredvid läkemedlets namn och den valda doseringsformen anges den mängd aktiv beståndsdel i detta speciella, som föreskrivs för en speciell patientdosform.

En indikation på ett piller eller en kapsel, i avsaknad av information om innehållet av den aktiva substansen, kan i vissa fall motiveras av det faktum att det inte finns något val av piller av detta specifika läkemedel.

Detta är möjligt om:

 • Läkemedlet är tillgängligt i denna dosform endast med en bestämd mängd aktiv substans. Ornidazol är till exempel tillgängligt i tabletter om 0,5. Det finns inga andra piller. Du kommer inte att misstas;
 • Läkemedlet är förskrivet under handelsnamnet, och en specifik tillverkare släpper ut den endast i denna dosform - det finns inget val. Till exempel innehåller en tablett suprastin alltid 0,025 kloropyramin. Därför, om suprastin är ordinerat, en tablett två gånger om dagen, kommer du inte att gå fel;
 • Läkemedlet är en strikt definierad, skyddad av handelsnamnskombinationen av vissa ingredienser. Till exempel dekatilen, pastiller. Det finns inget annat decatilenum. Du kommer inte att misstas.

Vi vet redan att det optimala sättet att dispensera läkemedel till barn är baserat på dosens relation med barnets vikt.

Betrakta subtiliteten av sådan dosering på exemplet av det mest populära barnets antipyretiska medel - paracetamol.

Från punkt 2.1. Vi vet att en enstaka dos av paracetamol är 10-15 mg / kg.

Vi har ett barn som väger 15 kg. Således varierar en enstaka dos av läkemedlet från 150 (10 x 15) till 225 (15 x 15) mg.

Vi köpte en suspension av 120 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 24 mg. Och vi behöver från 150 till 225. Således är vår enkeldos ungefär 6,2-9,3 ml.

Vi köpte en suspension av 250 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 50 mg. Och vi behöver från 150 till 225. Således vår enkeldos - 3-4,5 ml.

Vi köpte 200 mg tabletter. Och vi behöver från 150 till 225. Således vår enkeldos - 1 tablett.

Vi köpte 325 mg tabletter. Och vi behöver från 150 till 225. Därför är vår singeldos halvpiller.

Låt oss nu hantera den dagliga dosen av samma paracetamol. Om det finns bevis kan detta läkemedel ges upprepade gånger inom en dag men inte mer än 4-5 gånger, och det är mycket viktigt att intervallet mellan doserna är minst 4 timmar.

Allt samma barn - kroppsvikt på 15 kg. Den maximala dagliga dosen av läkemedlet får under inga omständigheter överstiga 60 mg / kg. Det betyder att vår baby inte kan vara mer än 15 x 60 - 900 mg per dag.

Vi köpte en suspension av 120 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 24 mg. Och vi behöver inte mer än 900. Så är vår maximala dagliga dos 37,5 ml (900/24).

Vi köpte en suspension av 250 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 50 mg. Och vi behöver högst 900 per dag. Därför bör vår dagliga dos inte överstiga 18 ml (900/50).

Vi köpte 200 mg tabletter. Så kan man inte ta mer än fyra piller per dag.

Vi köpte 325 mg tabletter. Det innebär att vår maximala dagliga dos är 2 tabletter och tre fjärdedelar mer piller.

Redan detta är vår notering visar att det är ganska lätt att göra ett rationellt val av doseringsformen med vetskapen om vikten och den nödvändiga enstaka / dagliga dosen. Självfallet ger 3 ml av suspensionen i de flesta fall mycket lättare än 10 ml eller en halv tablett. För ett barn med en massa på 15 kg, är den optimala doseringsformen av paracetamol kanske en suspension av 250/5 ml.

Ännu mer vägledande i denna aspekt är valet av optimal dos av paracetamol för rektal administrering.

Det är känt att en singeldos paracetamol vid användning av suppositorier är högre än vid oral användning och är 20-25 mg / kg. Således bör ett barn som väger 10 kg få ett ljus innehållande 200-250 mg. Vi går till apoteket, och det visar sig att paracetamol ljus som innehåller 50, 80, 100, 125, 150, 250, 300, 500, 600 och till och med 1000 mg är tillgängliga för försäljning. I vår situation är det mest logiskt att köpa ljus på 250 mg och använda dem med en minimal belastning för barnets psyke. Men man kanske inte känner till allt detta och lurar barnet genom att skjuta två 100 mg ljus in i det, eller spotta sig själv och försöker skära av halva 500 mg ljuset från stearinljuset.

Vi uppmärksammar också att en noggrann studie av arket med medicinska recept i många fall gör att du kan spara betydande medel.

Exempel uppdrag: "azitromycinsuspension. 200 mg en gång om dagen, en halvtimme före måltiden, 3 dagar i rad. " Vi går till apoteket och det visar sig att antibiotikumet azitromycin i suspension säljs i följande paket:

 • pulver för beredning av suspension 100 mg / 5 ml, injektionsflaska 20 ml;
 • pulver till suspension 200 mg / 5 ml, 15 ml injektionsflaska;
 • pulver för beredning av suspension 200 mg / 5 ml, injektionsflaska 30 ml;
 • pulver för beredning av suspension 200 mg / 5 ml, flaska 20 ml.

Det är uppenbart att det optimala valet i vår situation är 200 mg / 5 ml, en 15 ml flaska är bara tillräcklig för den föreskrivna behandlingstiden. Annan förpackning är inte ekonomiskt lönsam: du måste antingen köpa den, eller den kommer att förbli.

Tyvärr finns det ofta en situation när läkaren helt enkelt inte har tid att övervaka det snabbt förändrade utbudet av apotek. Och i så fall är sådana utnämningar ganska möjliga: "loratadin 5 mg 1 gång per dag i 2 veckor." Detta är förstås fel, men en väldigt liten föräldra intellektuell ansträngning löser problemet.

Så vi kommer till apoteket. - Vi behöver loratadin, 5 mg.

Det visar sig att loratadin finns i tabletter med 10 mg, liksom i sirap eller suspensioner - 1 mg / 1 ml.

5 mg är en halv tablett eller 5 ml sirap. Vi vill inte dela tabletterna, och även med att svälja tabletterna har vi problem med våra smulor, så vi får flytande smak och ger vad läkaren föreskriver...

Förresten, före köp gör vi enkla beräkningar: 5 ml per dag och i 2 veckor är detta 5 x 14 - det visar sig att 70 ml behövs för en behandlingsperiod. Och hur mycket finns det i flaskan? Vi är intresserade: Det visar sig att i en flaska med sirap eller suspension av loratadin kan det finnas 30, 50, 60, 100, 120 och 150 ml. Förmodligen den mest rationella att köpa en flaska på 100 ml - snälla ge...

Och det sista jag vill uppmärksamma på. När en läkare föreskriver piller att delas upp, indikeras detta antingen med ord (halv, tredje, kvart) eller fraktion: 1/2, 1/3, 1/4.

Och om det står "kalciumglukonat 0,5" - det här är inte ett halvt piller (!), Det här är ett halvgram - 0,5 g.

0,25 är inte ett kvartspiller, det är 0,25 g.

[1] Här och härefter, när vi säger uttrycket "grundläggande enhet", menar vi enheten, den grundläggande med utgångspunkt i dosering av droger. Det vet vi att den grundläggande massenheten är kilogram (kg) ur det internationella systemets enheter (International System, SI) och standardvolymen är kubikmeter (m 3).