Steg av cancer i bukspottskörteln

En av de mest farliga och svåra att bota sjukdomar idag är onkologi. Tyvärr kan alla möta en sådan sjukdom, oavsett ålder, kön eller ras. De exakta orsakerna till utvecklingen av onormala celler i människokroppen identifieras fortfarande inte.

Enligt statistik i 3-5% av alla fall av cancerupptäckt är tumören lokaliserad i bukspottkörteln. Med lokaliseringen av tumörer i denna kropp är prognosen vanligtvis en besvikelse, orsaken till detta är sen upptäckt av cancer. Av detta skäl är det mycket viktigt att upptäcka bukspottkörtelcancer i ett tidigt skede. Endast i det här fallet finns en chans till full återhämtning.

Steg av tumörutveckling

TNM-klassificering av stadier av malign tumörer i bukspottskörteln

Klassificeringen av tumörcancer genom TNM-systemet sammanfattar tumörens storlek och närvaron av nära / avlägsna metastaser.

 • T (tumör) prevalensen av den primära tumören;
 • N (nodus-nod) betyder närvaron och frånvaron av metastaser i regionala lymfkörtlar;
 • M (metastasering) indikerar närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser.

Alfabetiska och numeriska indikatorer, som är placerade efter T, N och M, ger omfattande information om bukspottkörtelcancer.

T-primärtumör:

 • TX - grundskoleutbildning kan inte bedömas.
 • T0 - ingen grundutbildning upptäckt;
 • Tis - in situ karcinom (bukspottskörtelcancer in situ) - bildningen är lokaliserad i de övre skikten av körtelcellerna;
 • T1 - utbildning i upp till 2 cm och ligger i bukspottkörteln;
 • T2 - utbildning är lokaliserad endast i bukspottkörteln, men i storlek mer än 2 cm;
 • T3 - formationen gick bortom bukspottkörteln, men slog inte på de stora blodkärlen och / eller nerverna;
 • T4 - bildningen groddar i stora kärl och / eller nerver.

N - regionala lymfkörtlar:

 • NX - Det är omöjligt att bedöma skadan av de närmaste lymfkörtlarna.
 • N0 - tumören spred sig inte till de proximala lymfkörtlarna;
 • N1 - utbildning har spridit sig till de proximala lymfkörtlarna.

M - avlägsna metastaser:

 • M0 - bildningen har inte spridit sig till avlägsna lymfkörtlar och organ (hjärna, lungor, lever);
 • M1 - tumören har metastasiserats till avlägsna lymfkörtlar och / eller organ.

AJCC-stadium av bukspottskörtelcancer (O, I, II, III, IV)

Det finns fyra stadier av bukspottskörtelcancer. Var och en av dem kännetecknas av förekomsten av cancer, formationsstorleken och närvaron eller frånvaron av metastaser (avlägsna cancerceller). Staging är extremt viktigt för att bestämma behandlingsalternativ. Beroende på stadium av bukspottkörtelcancer bestäms en ytterligare prognos för patienten vad gäller hans återhämtning.

Värt att notera! Ju tidigare diagnosen utförs och behandlingen påbörjas, desto större är sannolikheten för ett positivt resultat av sjukdomen.

0-stadium pankreascancer

Noll (0) stadium (Tis, N0, M0) - under denna period ligger tumören endast inom vävnaderna hos organet från cellerna som den härstammar från. Följaktligen tränger atypiska celler inte in i de följande skikten av organet och är endast baserade i en av dem. En sådan tumör avlägsnas utan några problem med hjälp av kirurgisk behandling, men tyvärr kvarstår det huvudsakliga problemet att identifiera det i detta skede, eftersom symtomen är frånvarande eller dåligt uttryckta.

Att diagnostisera bukspottkörtelcancer i detta skede är endast möjligt med hjälp av ultraljud eller computertomografi.

Vid kirurgisk behandling är chanserna för en fullständig återhämtning 99%.

Den första etappen av bukspottskörtelcancer

Det är mer korrekt att dela upp det i 2 substanser:

 1. Steg 1A (T1N0 M0) kännetecknas av spiring av cancerceller genom flera lager av vävnader i ett organ, men det går inte utöver dess gränser. Tumörens storlek är upp till 2 cm i diameter. Vid detta tillfälle är det möjligt att genomföra en kirurgisk behandling för att avlägsna tumören. Med ett väl utfört kirurgiskt ingripande är prognosen mycket fördelaktig;
 2. 1B-steget (T2N0 M0). Neoplasmen ökar i storlek, men sträcker sig inte längre än organets gränser. Symptomen på bukspottskörtelcancer i detta skede är frånvarande eller så suddig att personen inte lägger vikt vid dem.

Symtom inkluderar:

 • ostört ömhet och obehag i bukhålan;
 • en liten ökning av kroppstemperaturen.

I vissa fall är det första och enda symptomet på den första etappen av cancer utseendet av en gulaktig tänder på huden.

Andra etappen av bukspottskörtelcancer

Huvudskillnaden i det andra steget från den första är tumörens framväxt utanför kroppen.

Liksom den första, är fas 2 cancer i bukspottskörtel uppdelad i flera undersektioner och har sina egna egenskaper:

 1. 2A-steget (T3N0M0). I denna utsträckning växer tumören genom alla vävnader i organet och sträcker sig bortom körteln. Således kan neoplasmen påverka olika viktiga anatomiska strukturer, såsom kärl och artärer, duodenum, gallkanaler, ligament etc. Men metastaserna detekteras inte. Om kanaler eller gallblåsor påverkas blir mekanisk gulsot huvudsymptomet. Vid denna tidpunkt beaktas också en variant av radikal kirurgi, allt beror på vilka strukturer som förutom bukspottkörteln påverkades;
 2. 2B-steget (T1-T3N1M0). Det kännetecknas av närvaron av metastas i lymfkörtlarna i den första ordningen. Metastaser kan bildas på tre sätt, åtskilda genom blodflöde genom andra organ, genom lymfsystemet, eller spira in i intilliggande vävnader. Först och främst bildas metastaser i de regionala lymfkörtlarna, liksom i lever, lungor och njurar. Huvudtumören vid detta stadium kan förbli inom bukspottkörteln eller växa bortom sina gränser.

Symptom på sjukdomen:

 • ökning i storlek och uppblåsthet;
 • generell sjukdom
 • smärta sensioner;
 • aptitlöshet;
 • generell svaghet.

Den tredje etappen av bukspottskörtelcancer

Steg 3 bukspottskörtelcancer (T4N0-N1 M0). På stadium 3 är terapin uteslutande palliativ, syftad till att förlänga patientens livslängd och generell lindring av hans tillstånd. Vid detta skede sträcker sig bildningen utöver kroppen och växer in i väggarna i magen, tolvfingret, liksom i olika aorta och blodkärl. Metastaser sprids utöver de regionala lymfkörtlarna och kan diagnostiseras längs de överlägsna mesenteriska, portala, vanliga leverarterierna och venerna.

Symtom är redan tydligt manifesterad, de inkluderar:

 • svår smärta i hypokondrium och nedre delen av ryggen
 • yellowness av huden och slemhinnorna;
 • en ökning av bukmängden vid karcinomatos (förekomsten av metastas i buken i buken);
 • drastisk viktminskning
 • handikapp;
 • brist på aptit och äterprocessen åtföljs av illamående, kräkningar och ibland obstruktion av mat.

Om tumören är lokaliserad på svansen eller kroppen, liknar de första symptomen på cancerprocessen diabetes.

Dessa tecken är:

 • diarré;
 • törst och torrhet i munnen;
 • minska eller slutföra brist på aptit
 • Utseendet på utslag på extremiteternas hud.
 • hudens hud
 • byter färg på tungan, det förvärvar en ljus röd nyans.

Tyvärr förblir dödsfallet oundvikligt i detta skede. Med olika terapeutiska åtgärder är det maximala resultatet förlängningen av livet med 12-18 månader.

Fjärde etappen av bukspottskörtelcancer

Bukspottkörtelcancer i stadium 4 (T0-T4, N0-N1, M1) är det mest hopplösa scenen, ett distinkt kännetecken är metastaseprocessen för avlägsna organ. Sekundära tumörer kan diagnostiseras i lever, lungor, njurar och andra organ. Neoplasmen kan nå gigantiska storlekar och växa till alla angränsande anatomiska strukturer.

Med nederlag av levermetastaser kompletteras symtomen med:

 • Utseendet på en gul nyans inte bara på huden utan också på slemhinnorna och munnen.
 • klåda i huden
 • en förändring i urinens färg (det blir mörkare) och avföring (de blir ljusare);
 • plötsliga blödande tandkött
 • obehaglig lukt från munnen;
 • en ökning i bukvolymen på grund av ackumulering av en stor mängd fluid i den.

Om stadium 4 bukspottkörtelcancer har spridit sig till lungorna kompletteras symtomen med:

 • andfåddhet;
 • torr hosta;
 • blod i sputumet.

När metastasin sprider sig till benet uttrycks lokal smärta, vilket ökar med palpation av det drabbade området.

Med njurskador uppträder förändringar i urinen (blod- och proteinblandningar observeras).

Om bröstcancerstadiet 4 metastasiseras i hjärnan kompletteras symtomen med:

 • olämpligt beteende
 • smakstörning
 • minskad hörsel eller synskaraktär;
 • tremor;
 • skakig gång
 • brott mot processen att svälja;
 • brist på förståelse för tal
 • talförlust.

Bukspottskörtelcancer i steg 4 är obotlig, så kirurgi kan utföras endast vid kompression av vitala organ genom tumören, vilket resulterar i plötslig död. Operationen syftar till delvis avlägsnande av bildningen, minskning av förgiftning i kroppen och lindring av patientens tillstånd.

Hur länge lever patienterna i etapperna 0, 1, 2, 3, 4 i bukspottskörtelcancer?

Det är omöjligt att ge en exakt siffra, eftersom allt beror på patientens individuella uthållighet. Som regel är den genomsnittliga livslängden på scen 4 6 månader. I vissa fall, med kontinuerlig underhållsterapi, kan livet förlängas till ett år, men inte mer.

I 90% av fallen detekteras en neoplasma i bukspottkörteln i tredje eller fjärde etappen, därmed den höga dödligheten.

Enligt statistiken upplever endast 8% av patienterna en femårig milstolpe - det är patienter med tidig (steg 1,2) cancerdetektering och framgångsrikt kirurgiskt ingrepp. Förutom komplexiteten av behandlingen på grund av sen diagnos, presenterar operationen själv en hög risk och frekventa komplikationer efter det. Anledningen till detta är den höga nivån av skada under operation i bukspottkörteln.

Enligt statistiken kan vi dra följande slutsatser:

 • Om cancer har gått bortom bukspottkörteln, men adekvat terapi utförs, lever cirka 20% av patienterna 5 år eller mer.
 • Om kirurgisk behandling inte utfördes, lever sådana patienter inte mer än ett halvt år.
 • Under kemoterapi kurser lever patienterna från 6 till 9 månader;
 • strålbehandling utan kirurgi förlänger livet i 1 år
 • Under radikal operation lever patienterna upp till 2 år och fem års överlevnad är 8% av patienterna.
 • med palliativ behandling lever patienterna inte mer än ett år.

Värt att komma ihåg! Den viktigaste uppgiften för varje person är en ansvarsfull inställning till sin kropp. Hälsa är den dyraste gåvan som ges över och för att skydda den obligatoriska uppgiften för varje person.

Hur användbart var artikeln för dig?

Om du hittar ett misstag markerar du bara det och trycker på Skift + Enter eller klickar här. Tack så mycket!

Tack för ditt meddelande. Vi kommer att åtgärda felet snart

Maligna tumörer i bukspottkörteln

. eller: Maligna tumörer i bukspottkörteln, bukspottskörtelcancer

Symtom på maligna tumörer i bukspottkörteln

Ibland kan sjukdomen likna diabetes mellitus (en kronisk sjukdom, åtföljd av en konstant ökning av glukosnivån i blodet), eftersom endokrinologiska förändringar (körtlar och deras hormonproduktion) uppstår.

Maligna tumörer i bukspottkörteln uppenbarar ett antal symtom och fenomen.

 • Dyspeptiska klagomål (de kan hänföras till de tidiga symptomen): illamående, kräkningar, aptit upprörd, epigastrisk (övre buken under båren), uppblåsthet, förstoppning.
 • Fenomenet kompression. Manifierad av smärta på grund av grobarhet eller kompression av tumörnervenstrumporna i själva bukspottkörteln, liksom nervstrunarna i solar plexus (belägen mellan änden av sternum och början av bukhålan) och nära avstånd från organen. Smärtan är intensiv, konstant, uppslukande, lokaliserad (lokaliserad) i den epigastriska regionen, förvärrad efter att ha ätit och på natten, såväl som i den bakre positionen. Några lättnader observeras när kroppen lutas framåt, ligger på magen eller på dess sida. Avser sena symptom.
 • Fenomenet obturation En växande tumör utesluter (överlappar) den vanliga gall- och bukspottkörtelkanalen, 12 duodenalsår, klämmer på mjältvenen. Detta leder till obstruktiv gulsot (mekanisk obstruktion (överlappning) av gallröret genom en tumör), vilket uppenbaras av hudförgyllning, klåda, missfärgning av avföring och mörk urinfärg.
 • Endokrina störningar är snabbt progressiva diabetes mellitus, speciellt i cancer (en malign tumör (celltypen skiljer sig från celltypen från det organ som den härstammar från)) i kroppen och svansen i bukspottkörteln.
 • Vid kompression av bukvenerna utvecklas ascites med alla dess komplikationer (förekomsten av blödning från esofagusens dilaterade vener, etc.).
 • Förgiftningen av förgiftning (tumörförgiftning - förgiftning). Upptäckt i sena steg. För det kännetecknas av följande symtom:
  • generell svaghet, snabb trötthet och förlust av intresse för välbekant arbete, depression, mental retardation (långsam reaktion), huvudvärk och yrsel, sömnstörning (sömnighet i sömn, sömnlöshet på natten);
  • förlust av aptit upp till anorexi (svår viktminskning), kakexi (extremt utarmning);
  • cyanos (blå) och blekhet i huden, möjligen gulnande;
  • torrhet i slemhinnorna i munnen, näsan, ögonen;
  • ökning i kroppstemperatur (från subfebril (37 ° C) till hektisk (39 ° C och högre));
  • överdriven svettning (hyperhidros), särskilt på natten
  • olika typer av anemi (anemi)
  • minskad immunitet och som ett resultat kroppens resistens mot infektioner;
  • illamående och kräkningar.

form

Det finns 4 typer av maligna tumörer i bukspottkörteln.

 • Squamouscellkarcinom (bukspottskörtelcancer, glandulärt plavocellkarcinom). Malign (typen av tumörceller skiljer sig från celltypen av det organ som den härstammar från) en bukspottkörteltumör.
 • Mukinöst adenokarcinom. En malign tumör som består av glandular epithelial (producerande sekretioner (specifika produkter)) celler.
 • Mucinöst cystadenokarcinom. En malign tumör som består av glandulära epitelceller och har en kapsel.
 • Acinarcancer. En malign tumör som utvecklas från epitel av kanalen eller parankymala (inre) celler i bukspottkörteln.
 • Sällsynta arter (till exempel somatostatin (en sällsynt tumör som producerar somatostatin i överskott (hormon som hämmar utsöndringen (produktion) av hormoner och enzymer (proteiner som accelererar kemiska reaktioner i kroppen) kemiska reaktioner) i bukspottkörteln)) och andra).

Skill också 4 steg av sjukdomen.

 • Steg I - En liten, klart avgränsad (separerad från andra vävnader) tumör upp till 2 cm i storlek, lokaliserad i bukspottkörteln. Det finns inga regionala metastaser (nya foci av maligna celler som har flyttat från organet där tumören ursprungligen kom till andra organ).
 • Steg II - en tumör i bukspottkörteln större än 2 cm. Det finns inga metastaser i de närmaste regionala lymfkörtlarna.
 • Steg III - En tumör av vilken storlek som helst, med enskilda metastaser till regionala lymfkörtlar.
 • Steg IV - en tumör av vilken storlek som helst i närvaro av avlägsna metastaser.

Svårighetsgraden av tumörprocessen bedöms enligt flera kriterier (tumörens storlek och utsträckning, metastaser (fördelning) i lymfkörtlarna och avlägsna organ). För detta används TNM-klassificeringen (tumör (tumör) Nodulus (nod) metastas (metastaser (fördelning till andra organ))).

 • T är storleken och förekomsten av en pankreatisk tumör.
  • T1 är en tumör upp till 2 cm, begränsad till bukspottskörtelvävnad.
  • T2 - en tumör som är större än 2 cm, begränsad till körtelvävnad.
  • T3 - tumören har spridit sig till någon av följande strukturer:
   • 12, duodenum;
   • gallgången;
   • vävnader runt bukspottkörteln (inklusive fodervävnad i mesenterin (duplicatorisk (utbildning bestående av två lager) av bukhinnan som fäster ihop ihålna organ (mag, tarmar) i bukhålan till bukets baksida)));
   • mesenteri i tjocktarmen;
   • stora och små körtlar (duplicatorisk peritoneum, går från ett organ i bukhålan till en annan);
   • peritoneum (membran som täcker bukhålets inre väggar och inre organens yta).
  • T4 - tumören har spridit sig till mage, milt, kolon, intilliggande stora kärl.
 • N - närvaro av cancerceller i lymfkörtlarna.
  • N0 - cancerceller i lymfkörtlarna saknas.
  • N1a - en regional lymfkörtel påverkas.
  • N1b - Multipel skada av regionala lymfkörtlar.
 • M - Spridning av cancer till andra, avlägsna bukspottskörtelorgan.
  • M0 - cancer har inte spridits till andra organ.
  • M1 - cancer har spridit sig till organ som ligger långt ifrån bukspottkörteln.

skäl

Orsakerna är inte väl förstådda.

Bland riskfaktorerna finns flera.

 • Kronisk pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) av någon etiologi (orsaker).
 • Mutationer (brott) hos vissa gener - K-ras, P16, DPC4, P53.
 • Rökare.
 • Ålder över 60 år.
 • Manlig kön (män blir sjuka oftare än kvinnor).
 • Ras (bland afroamerikaner, förekomsten är högre än för vita).
 • Ärftligheten (risken att utveckla malignitet (typen av celler skiljer sig från typen av celler i det organ som de härrör från) från bukspottskörteltumörer är högre om det förekommer maligna tumörer i nära släktingar).
 • Näringsegenskaper (konsumerar stora mängder fettsyror (oftast av animaliskt ursprung), brist på livsmedel som innehåller fibrer (fullkornsbröd, kli, bönor, bovete och majsgrisar, grönsaker, frukter)). Det finns några studier som visar att förekomsten av cancer i regioner där stora mängder fisk konsumeras är lägre.
 • Lång kurs av diabetes mellitus (kronisk sjukdom, åtföljd av en konstant ökning av glukosnivån i blodet).
 • Tidigare genomgick gastrectomy (borttagning helt) eller resektion (borttagning av del) i magen för sår eller godartade tumörer i magen (förekomsten av cancer är 3-5 gånger högre).

Även prekancerösa sjukdomar (sjukdomar som kan främja degenerering av celler från godartade celler (celltypen är densamma som celltypen hos det organ som de härstammar från) till maligna celler (celltypen skiljer sig från celltypen från det organ som de härstammar från)) isoleras.

 • Dysplasi (brott) av duktalepitelet (skiktet som täcker kanalen i bukspottkörteln).
 • Hyperplasi (ökning) duktal epitel.
 • Squamous metaplasi (ersättning av en celltyp av en annan) av duktalepiteln.

En onkolog hjälper till vid behandling av sjukdomen.

diagnostik

 • Analys av sjukdomshistorien och klagomålen (när (hur lång tid) uppstod buksmärtor, oavsett om de förvärras efter att ha ätit och på natten medan de ligger på baksidan, hudens guling, klåda, missfärgning av avföring och mörk urinfärg, med vilken patienten associerar förekomsten av dessa symtom).
 • Analys av patientens livshistoria (patienten har tarmsjukdomar (speciellt läkaren är intresserad av pankreatit), andra tidigare sjukdomar, dåliga vanor (rökning, alkohol), kostens art.
 • Analys av familjehistoria (närvaro av släktingar till cancer).
 • Data om objektiv inspektion. Läkaren noterar om patienten har:
  • kakexi (extrem utarmning);
  • hudfärg, hudförgyllning, klåda i huden;
  • missfärgning av avföring, mörk urin;
  • gulsot (gulfärgning av huden), ascites (ackumulering av fri vätska i bukhålan).
 • Instrument- och laboratoriedata.
  • Allmänt blodprov. Leukocytos (ökad antal vita blodkroppar (vit blodkropp)), ökad ESR (erythrocytsedimenteringshastighet - röd blodcell), måttlig trombocytos (ökade celler som påverkar blodpropp) kan detekteras.
  • Biokemiska blodprov (en ökning av alfa- och gamma-globuliner (proteiner), en ökning av alkaliskt fosfatas (ett enzym (ett protein som accelererar kemiska reaktioner i kroppen) som är närvarande i alla delar av människokroppen) kan vara förknippad med metastaser (spridningen av cancerceller (maligna celler, vilka skiljer sig från celltypen från det organ som de härstammar från celler till andra organ) av cancer i levern eller benen. Förhöjda alaninaminotransferas (AlAt) eller aspartataminotransferas (Asat) - enzymer är tecken på skador echeni, även i samband med metastaser, ökad kolesterol (fettliknande substanser) och gallsyror (organiska syror ingår i gallan och representerar slutprodukterna av kolesterol metabolism, spelar de en viktig roll i matsmältningen och absorptionen av fett) i blodet.
  • Detektion av tumörmarkörer (specifika proteiner utsöndrade i vissa tumörer (bröstcancer, pankreas, etc.)) i blodet. Markörer som CEA, CA19-9, CA 242, CA 50 används oftare för differentialanalysen av godartade och maligna tumörer i bukspottkörteln. Med en ökning av CA 19-9 mer än 1000 IE / ml har tumören en storlek på mer än 5 cm, medan denna markör kan öka i andra sjukdomar, inklusive godartade sådana.
  • Förhållandet mellan serumtestosteron (det huvudsakliga hankönshormonet, även tillgängligt i små mängder och i kvinnokroppen) till dehydrosteron (den biologiskt aktiva formen av testosteron som härrör från cellerna i organ som påverkas av enzymer (proteiner som accelererar kemiska reaktioner)) är ett specifikt test. Med ett förhållande större än 5 kan läkaren misstänka cancer i bukspottskörteln.
  • Analys av avföring (det finns brist på stercobilin (bruna pigment (färgämne) avföring i avföring med ett mikroskop).
  • Urinanalys. Med maligna tumörer i bukspottkörteln, urobilinogen (ett ämne bildat av bilirubin (ett av gallpigmenten (färgämnen) och sedan omvandlas till urobilin (pigment som målar uringult)) och upphör helt och hållet att bestämmas i urinen.
  • Ultraljudsundersökning (ultraljud) i bukorganen (bestämd av tumör i bukspottkörteln, samt upptäckt av regionala metastaser (spridning av cancer (maligna celler, vilken skiljer sig från typen av organceller från vilka de härstammar) celler till andra organ).
  • Beräknad tomografi (CT) för att upptäcka bukspottskörteltumörer.
  • Magnetic resonance imaging (MRI). Genomförs för att identifiera tumörer i bukspottkörteln.
  • Endoskopisk retrograd kolangiopancreatografi (ERCP) är en röntgenmetod för att studera gallgångarna och bukspottkörtelns huvudutskiljningskanal.
  • Magnetisk resonans pankreatisk kolangiografi (MRPHG) är en metod för datorskanning av bukspottskörtel, extrahepatiska och intrahepatiska gallkanaler.
  • Perkutan tumörbiopsi. Ta en bit tumörvävnad för histologisk (vävnad) studie.
 • Samråd med en gastroenterolog är också möjligt.

Behandling av maligna tumörer i bukspottkörteln

 • Kirurgisk. Kirurgisk avlägsnande av gastrisk cancer är fortfarande den enda tillräckligt effektiva behandlingsmetoden. Operations omfattning och karaktär beror på många faktorer: Cancerutvecklingsstadiet, bukspottkörteln, volymen av metastaser (spridning till andra organ av cancer (typen av celler skiljer sig från typen av organceller från vilka de härrörde)), patientens allmänna tillstånd utan stor risk att drabbas av operativt trauma (trauma under operationen) och möjliga komplikationer. Det finns radikala och palliativa operationer.
  • Radikal (deras mål är att helt eliminera orsaken till den patologiska (onormala) processen). Avlägsnande av tumören genom partiell bukspottskörtelektomi (avlägsnande av tumören tillsammans med del av bukspottkörteln) eller pankreatiskoduodenektomi (avlägsnande av tumören med del av bukspottkörteln och tolvfingret 12).
  • Palliativ (deras mål är att delvis eliminera orsaken till den patologiska processen, vilket underlättar sjukdomsförloppet). Syftar till att eliminera svåra symptom (kachexi (extrem utmattning), allvarlig buksmärta) av sjukdomen, samt att försäkra patientens näring störd av tumörtillväxten (avlägsnande av enbart en del eller hela tumören som bryter mot magdarmkanalen).

I de tidiga stadierna av sjukdomen används radikala operationer, i senare skeden utförs palliativa medel.

 • Kemoterapi. Behandling med läkemedel vars verkan är inriktad på förstöring av tumörceller. Kemoterapi stoppar eller saktar ner utvecklingen av cancerceller som snabbt delar upp och växer. Men samtidigt förekommer friska celler också.
 • Strålbehandling. Användning av strålning för att behandla en tumör. Används huvudsakligen i samband med kemoterapi eller kirurgisk behandling.

Komplikationer och konsekvenser

Prognosen är desto mer gynnsam, ju tidigare den maligna neoplasmen detekteras och behandlingen är snabbare. I närvaro av metastasering (malign foci (celltyp skiljer sig från celltypen av det organ som de härstammar från) celler som har flyttat från organ där tumören ursprungligen kom till andra avlägsna organ) försvårar prognosen och risken för dödsfall (död) ökar.

Komplikationer.

 • Metastaser.
 • Nedsatt leverinsufficiens (nedsatt funktion av lever och njurar).
 • Tromboflebit (inflammation i venväggen med blodproppsformning).
 • Mekanisk gulsot (ett tillstånd i vilket gallringens överbeläggning och störning av gallflödet uppträder. Det kännetecknas av att huden gulnar, kliar, missfärgning av avföring och förtäring av urin).
 • Förstöring av matsmältningen på grund av en minskning av gallret och enzymerna (proteiner som accelererar kemiska reaktioner) i tarmlumen.
 • Ascites (ackumulering av fri vätska i bukhålan).
 • Betydande viktminskning upp till kakexi (extrem uttömning).
 • Intestinalt obstruktion (partiell eller fullständig störning av rörelsen hos livsmedelsklumpan i tarmarna) - kan uppstå på grund av den stora tumörspärrningen av större delen av duodenumets lumen.

Förebyggande av maligna tumörer i bukspottkörteln

Särskilt förebyggande av maligna tumörer i bukspottkörteln är inte. rekommenderas:

 • följa principerna om god näring (begränsa intaget av stekt, fet, kryddig och rökt mat, snabbmat, kolsyrade drycker, kaffe);
 • Använd mat som är hög i fiber (grönsaker, fullkornsbröd, bovete och majsgris), vegetabiliska oljor, mejeriprodukter, matar innehållande kostfiber (cellulosa som finns i frukt, grönsaker, baljväxter), en stor mängd vätska (minst 2 liter per dag), konsumera mer fisk;
 • eliminera dåliga vanor (rökning, alkohol);
 • i tid och fullständigt behandla pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) av någon etiologi (orsak), diabetes mellitus (kronisk sjukdom, åtföljd av en konstant ökning av blodsockernivåerna).
 • källor
 • Klinisk kirurgi: Nationellt ledarskap: 3 t. Ed. VS Savelyev, A.I. Kiriyenko. - M: GEOTAR-MEDIA, 2009.
 • Klinisk gastroenterologi. PY Grigoriev, A.V. Yakovlenko. Medicinsk informationsbyrå, 2004
 • Standarder för diagnos och behandling av interna sjukdomar: Shulutko BI, SV Makarenko. 4: e upplagan kompletterad och reviderad. "ELBI-SPb" SPb 2007.

Vad ska man göra med maligna tumörer i bukspottkörteln?

 • Välj en lämplig onkolog
 • Pass prov
 • Få en behandling från läkaren
 • Följ alla rekommendationer

Tumör i bukspottkörteln

En patologi som en bukspottskörtel tumör utvecklas vanligtvis varje år.

Formationerna kan vara godartade eller maligna. I det första fallet har patienten en bättre chans att övervinna sjukdomen.

Det största problemet vid diagnos av sjukdomen är bristen på karaktäristiska symptom i de tidiga stadierna. Det är svårt för läkare att formulera orsakerna till tumörens utseende, så patienterna bör uppmärksamma ett antal faktorer som kan bidra till den fortsatta utvecklingen av processen.

Prognosen och livslängden beror på i vilken utsträckning sjukdomen diagnostiseras, patologin, patientens ålder och därtill hörande hälsoproblem.

Vad kan leda till sjukdomsutvecklingen?

Läkemedlet har ännu inte lyckats fläta orsakerna till bildandet av formationer i bukspottskörtelområdet. Men det finns vissa riskfaktorer där det finns en ökad sannolikhet för en tumör.

 • Ärftlighet. Om det fanns släktingar i familjen som diagnostiserades med pankreasjukdomar, så har deras efterkommande också en stor risk att utveckla sjukdomen.
 • Ålder ändras. Sjukdomar är mer mottagliga för äldre, särskilt efter 60 år.
 • Förekomsten av dåliga vanor, främst rökning. 1/3 av alla cancerpatologierna i körteln uppstår av denna anledning.
 • Sexuell identitet. Det är uppenbart att bildandet ofta uppträder hos män.
 • Fetma. Förekomsten av övervikt leder till misslyckande av de metaboliska processerna och kränkning av funktionaliteten hos olika interna organ.
 • Fel i näring. Överdriven konsumtion av kolhydrater och feta livsmedel ökar belastningen på bukspottkörteln. Engångsproblem orsakar inte komplikationer, orgelet återhämtar sig. Men långsiktig negativ inverkan leder till utarmning av bukspottkörteln och dess misslyckande.
 • Förekomsten av vissa sjukdomar i interna organ: kronisk pankreatit, diabetes, beräknad cholecystit, sår.
 • Kemisk förgiftning.
 • Minskad immunitet.

En mängd olika tumörer

Med tanke på lokalisering av utbildning kan patologi diagnostiseras som:

 • Tumör i bukspottkörteln.
 • Utbildning på kroppens kropp.
 • En lesion som bara påverkar käftens svans.

Alla formationer kan vara godartade och maligna. I vilken kategori tumören hör, beror förutsägelser, symtom och behandling.

Den första formen av formationer består av celler som liknar det drabbade organet. De kan vara både epiteliala och inte relaterade till dem, medan patologins progression är långsam och det finns inga metastaser.

Om sjukdomen är av ondartad natur deltar glandulära, epiteliala eller duktala vävnader i formationen. Utvecklingen av sjukdomen är snabb, inom några år påverkas kroppen väsentligt av metastaser.

Godartad utbildning

En godartad tumör i sin struktur kan representeras av:

 • Insulom, bestående av glandulära vävnader.
 • Fibroma, medan de anslutande cellerna är involverade i processen.
 • Lipom utvisas från fettlagret.
 • Leiomyom, bildat av muskelstrukturer.
 • Hemangiom, lesion av blodkärl.
 • Neurom när nervfibrer är inblandade.
 • Schwannoma, bildad från nervhöljets vävnader.
 • Som en pseudopapillär tumör har innehållet i kapseln samtidigt en vätskekonsistens.

Maligna tumörer

En sådan bildning på den histologiska faktorn kan delas in i:

 • Adenocarcinom. Den vanligaste cancer, den här typen står för 4/5 av alla patologiska processer.
 • Cystadenokarcinom.
 • Acinarcellkarcinom.
 • Mukinöst adenokarcinom och cystadenokarcinom.
 • Squamous cellform.
 • Undifferentierad vy.

Ibland kan en neuroendokrin tumör utvecklas när bildningen består av nervceller som producerar hormonella ämnen. Denna typ av patologi omfattar:

Tumörstadier

Det är svårt att känna igen närvaron av en tumör i ett tidigt skede, eftersom en liten mutation av enskilda celler inte orsakar uppenbara symtom på sjukdomen.

Med processens progression kan klassificeringen av sjukdomen ske i 4 faser:

 • Steg 1 Det här steget har två alternativ för utveckling. I det första fallet är bildningen lokaliserad i mitten av körteln, storleken är högst 2 cm. Symtom kan vara frånvarande. Om tumören ligger nära början av tolvfingret 12, är patienten orolig för diarré och illamående. I det andra fallet börjar bildningen växa, det finns tecken på gulsot, illamående, retching, smärta.
 • Steg 2 har två faser. Den första kännetecknas av tumörens spridning till närliggande vävnader, och den andra av det faktum att metastaser påverkar närliggande lymfkörtlar. Detta stadium kommer ihåg för svår smärta i buken, kräkningar, diarré och ofta anorexi.
 • Steg 3 kännetecknas av skador på huvudkärlen.
 • Steg 4 kännetecknas av lesioner av metastaser av inre organ som sprider sig genom kroppen. Symtom har den ljusaste bilden. Dessutom skiljer sig inte bara de karakteristiska tecknen, men också symtomen på sjukdomen som är involverade i organens process.

Symtom på godartade tumörer

Symptom på en tumör kan inte visas omedelbart, men endast när formationen når en signifikant storlek, till exempel 5 cm. Tidiga symptom inkluderar:

 • Smärta i epigastrium och hypokondrium, känslor kan utstråla till baksidan.
 • Mage i buken.
 • Sår smärta eller efter att ha ätit.
 • Illamående.
 • Minskad aptit.
 • Ökad trötthet.

De senare manifestationerna av sjukdomen innefattar:

 • Mekanisk gulsot.
 • Missfärgning av urin, det mörknar avsevärt.
 • Kräkningar.
 • Ändra färgen på avföring på den ljusa sidan.
 • Frossa.
 • Förstörda avföring, oftast diarré.
 • Överdriven svettning.
 • Smärtsamma känslor i levern.
 • Fel i menstruationscykeln.

Tecken på maligna tumörer

Med en liten utbildningsnivå (upp till 4 cm) kan symtom vara frånvarande, förutom patientens allmänna välbefinnande. Med tillväxten av cancerceller blir manifestationen av sjukdomen mer uttalad.

När tumören ligger i orgelhuvudets område kan patienten uppleva följande problem:

 • Förekomsten av kliande hud.
 • Smärta i rätt hypokondrium, som kan utstråla till baksidan.
 • Fett avföring.
 • Mekanisk gulsot.
 • Öka mängden enzymer.

När svansen eller kroppen på ett organ påverkas, inkluderar tillståndsförändringen:

 • Utvecklingen av ascites.
 • Smärta under revbenen till vänster.
 • Förstorad mjälte.
 • Släpp i kroppsmassindex.

Vanliga tecken på cancerpatologi inkluderar:

 • Brytstol
 • Missfärgning av avföring.
 • Kräkningar.
 • Bloating, flatulens.
 • Svaghet.
 • Mörkning av urin.

diagnostik

Det är ganska svårt att bestämma närvaron av en tumör under undersökningen, eftersom symtom på sjukdomen endast uppträder i senare skeden. Om det finns misstanke om cancer, föreskrivs laboratorie- och instrumentundersökningar.

Den första inkluderar:

 • Allmänt blodprov. Om det finns problem förändras parametrarna för ESR, blodplätt och hemoglobin.
 • Biokemisk screening. Läkaren är intresserad av bilirubin och antalet leverenzymer som fortsätter att öka om bukspottkörteln inte klarar sina funktioner.
 • Definition av indikatorer på tumörmarkörer. Värdena för CA-19-9, CA-125, CF-15, CA-494 kommer att vara positiva. Var och en av dessa indikatorer har sin egen manifestationsperiod, problemet är att i tidiga skeden kan dessa data saknas.

Instrumentella metoder består i att utföra:

 • Ultraljudsundersökning av bukhålan.
 • CT-skanning, MR. Radiologisk diagnos hjälper läkaren att se även mindre skador upp till 1 cm och närvaron av metastaser.
 • PET-skanning. Med hjälp kan någon formgivning identifieras genom att utvärdera organens funktionalitet. Denna undersökning är väldigt informativ, förutom huvudproblemet kan den bestämma graden av medverkan av andra organ i den patologiska processen.
 • Retrograd kolangiopankreatografi är ett invasivt förfarande, så genomförandet genomförs enligt speciella rekommendationer. I närvaro av mindre formationer kan metoden vara uninformativ eftersom endast tumörer på mer än 2 cm kan ses under manipulationsprocessen.
 • Histologisk undersökning, vilket material tas under laparoskopi. Det kan utföras vid behov under operationen.

behandling

Tumörterapi består av lämpliga manipuleringar som lindrar patientens lidande och eliminerar smärta. Beroende på arten och omfattningen av sjukdomen kan följande behandling rekommenderas:

 • Kirurgisk ingrepp.
 • Målad terapi.
 • Bestrålning.
 • Kemoterapi.
 • Diet.

Kirurgisk ingrepp

Den viktigaste metoden att eliminera tumören är kirurgi. Valet av metod för varje patient bestäms individuellt. Det beror på storleken på bildningen, platsen, graden av skada, involvering av närliggande organ, karaktären av tumören.

Använd följande typer av manipuleringar:

 • Whipple operation. Det indikeras i de tidiga stadierna av sjukdomen. Under manipuleringen avlägsnas organets huvud med tumören, regionen i tolvfingret 12, mag, gallblåsa och några vävnader från lymfkörtlarna skärs delvis.
 • Komplett resektion. Det indikeras för skador på kirtlens kropp med utgången från kroppen.
 • Distal resektion. Lämplig i fall där kroppen och svansen är inblandade. Med sin fullständiga excision är huvudet intakt.
 • Segmentresektion. Ta bort mitten av kroppen, de övriga delarna syr, fixera tarmslingan.
 • Palliativ kirurgi. Denna typ av manipulering tillgrips när utbildning är oanvändbar. Samtidigt kan de avlägsna tarmobstruktion eller gallvägar, metastaser, en del av tumören som påverkar de närliggande organen.
 • Endoskopisk stent. Applicera med en inoperabel tumör, om den blockerar gallrörelsen. Ett rör sätts in i gallgången för att visa innehållet på banorna.
 • Skakning av magen. Det visas för patienter i närvaro av ett hinder mot matens passage i tarmen.

Avlägsnande av tumören kan göras med en gammakniv. En sådan anpassning under operationen avlägsnar inte bara bildningen utan bestrålar även de närliggande vävnaderna som är involverade i processen.

Målad terapi

Denna metod kallas innovativa behandlingsmetoder. Drogerna syftar till att eliminera de drabbade cellerna.

Den största fördelen är bristen på inflytande på kroppens hälsosamma strukturer. Den stora nackdelen är den höga kostnaden.

bestrålning

Denna metod används före och efter operationen, liksom i fallet då tumören inte kan avlägsnas på grund av ett antal kontraindikationer. Hjälper till att minska smärta, minska sannolikheten för återkommande och stödja andra organers arbete. Manipulation kan utföras:

 • I form av fjärr gamma terapi.
 • Bromsbelysning.
 • Snabba elektroner.

kemoterapi

Denna metod innefattar att ta vissa läkemedel som blockerar den fortsatta utvecklingen av processen. Kemoterapi har flera nackdelar, vars huvudsakliga påverkan är inte bara på patienter, utan också på friska celler, vilket framkallar en minskning av immunitet och många biverkningar.

Behandling kan utföras som ett enda läkemedel som föreskrivs av vissa kurser och ett antal läkemedel i aggregatet.

För att förbättra portabiliteten och effektiviteten bör patienten följa lämplig behandling, följa kosten, överge dåliga vanor.

diet

Nutritionen hos patienten, som har en tumör, borde vara komplett både före och efter operationen. Huvudriktningen när det gäller att byta kost är eliminering av skadlig mat: fet, stekt, salt, söta rätter, kolsyrade drycker, konfekt, bakning.

Patientmenyn bör utökas med höga kolhydrater. Du måste äta ofta, men volymen av portioner bör vara liten.

utsikterna

Att ställa frågan om hur många patienter som har en pankreatisk tumör bor, bör noteras att prognosen i närvaro av en malign tumör är en besvikelse. Nästan alla sådana patienter stannar i högst 4-6 månader. Ibland kan livslängden nå 5-10 år.

Detta beror på sen diagnos på grund av avsaknaden av symptomatiska tecken på ett tidigt stadium. Patientens ålder är mycket viktig, de flesta patienter är äldre. Om en malign tumör detekteras i initialfasen av en slump under en ultraljudsökning ökar chanserna för fullständig återhämtning väsentligt.

Trots det faktum att bukspottkörtelcancer diagnostiseras oftare hos äldre människor, bör du vara uppmärksam på din hälsa. Behandling av en organdumör är lång och slutar inte alltid säkert på grund av avsaknaden av tecken på sjukdomen i ett tidigt skede.

För att undvika utveckling av patologi borde du leda en aktiv livsstil, följa kost, vikt och motion.

Godartade och maligna tumörer i bukspottkörteln

Bukspottkörteln blir allt vanligare. Den exakta orsaken som orsakar utseende av neoplasmer har inte fastställts. En godartad tumör i bukspottkörteln är inte lika farlig för en person som den är malaktig. Med det är patientens livskvalitet och deras överlevnadsfrekvens mycket högre än när cancer upptäcks.

Orsaker till tumörer i bukspottkörteln

Det är bevisat att påverkan av vissa faktorer ökar möjligheten för kollision med tumörer. Detta är:

 • cystor i körteln;
 • arbete där kroppen ständigt utsätts för skadliga kemiska föreningar;
 • beräknad cholecystit;
 • kronisk pankreatit med nedsatt pankreatisk enzym utsöndring;
 • cirros;
 • diabetes;
 • rökning;
 • konstant konsumtion av feta livsmedel.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Godartade tumörer

Klassificeringen av godartade tumörer beror på den histologiska naturen hos bildningen. Godartade är uppdelade i:

 • hemangiom - formationer som består av blodkärlsceller;
 • fibromas - tumörer från fibrösa vävnadsceller;
 • neurom - formationer från nervvävnader och deras noder;
 • lipomer är av fett ursprung
 • leiomyom - formationer från vävnad som bildar släta muskler;
 • adenom (cystadenom) - består av körtelvävnad. Adenomer - en av de mest påvisade formationerna i körteln, cystadenom är sällsynt.

Det finns också sådana diagnoser, till exempel gastrinom etc.

symptom

Obehaget som orsakas av sådana tumörer beror på deras storlek, ursprung och plats. Symptomen på sjukdomen är uppdelade i 2 grader:

 • grundutbildning är av liten storlek;
 • sent - tumörklemmarna som passerar kärl, nervprocesser och orgaskanaler, och också vilar mot intilliggande organ.

Eventuella tidiga symptom:

 • smärta i hypokondrium som kan ge i ryggen
 • buksmärtor;
 • BMI minskar;
 • obehag eller smärta efter att ha ätit
 • smärtan är mer känd på natten;
 • illamående;
 • aptiten blir värre;
 • trötthet.

Om sjukdomen har gått till nästa steg kan symtomen vara följande:

 • obstruktiv gulsot av huden och ögonens vita;
 • mörkfärgad urin;
 • lyser stolens färg;
 • emetik uppmanar
 • frossa;
 • diarré;
 • sårlever
 • en infektion uppstår i kroppen
 • det är mycket svett;
 • Månadscykeln kan vara störd hos kvinnor.

När dessa problem uppstår ska du omedelbart kontakta en specialist för diagnos och konsultation.

diagnostik

För att göra en diagnos, genomföra en rad laboratorietester och procedurer. Mest använda:

 • ultraljud;
 • MRI;
 • CT (computertomografi);
 • cholangiopancreatography;
 • laparoskopi.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Behandling och prognos

En tumör i körteln behandlas på det enda sättet - genom omedelbar kirurgisk ingrepp, speciellt om symtomen redan har manifesterat sig. Efter att bildningen har klippts ut skickas den till histologi, med hjälp av vilken de klargör tumörens goda kvalitet. Om bildningen är placerad så att den inte kan nås är det möjligt att ta bort en del av orgeln.

Idag är ett allt vanligare fenomen laparoskopi, vilket inte kräver full öppning av bukhålan, lämnar inga ärr och minskar också risken för blödning och komplikationer. Perioden för rehabilitering efter att utbildningen avlägsnats på detta sätt är kortare.

Malign (cancer) (kod mkb C00-C97)

Den vanligaste maligna tumören är bukspottkörtelcancer. Oftast är det typiskt för personer i ålderdom. Cancer utvecklas från epitelceller som organkanalerna är rika på. Vanligt förekommande är pankreaskarcinom och bukspottskörtel sarkom. Cancer utvecklas från epitelceller som organkanalerna är rika på.

Maligna tumörer i bukspottkörteln (code mcb C00-C97) är indelade i kategorier. klassificering:

 • Cancer: cylindrocellulär, skvätt, acinar adenokarcinom, cancer hos öarna i Langengs.
 • Sarkom: angiosarkom, fibrosarkom, carcinosarcoma, lymfosarkom.
 • Maligna cyster: sarkom (innehåller sarkom inuti), karcinomatös (adenom av tät struktur med en cyste inuti).
Tillbaka till innehållsförteckningen

stadium

Det är viktigt att bestämma stadierna av bukspottskörtelcancer, eftersom behandlingen beror på den, liksom prognosen för patientens återhämtning. Den senare beror på platsen, närvaron av metastaser, liksom tumörens histologi. Tumörer av en malign karaktär är uppdelade i:

 • opererbart - borttagande av tumörer är endast möjligt kirurgiskt, eftersom de inte har metastaserat, det här är den första fasen av cancer (för att bestämma att dess närvaro är oftast erhållen av en slump);
 • Lokalt fördelade - tumörer är bortom bukspottkörteln;
 • metastasering - metastaser är täckta inte bara med besläktade organ, de har täckt en betydande del av kroppen, kirurgi kommer inte att ge resultat.

symptom

Sjukdomens symptomatologi beror på exakt var bukspottkörteln innehåller en tumör - i kropp, svans eller huvud. I de tidiga stadierna av sjukdomen manifesteras sig obemärkt. Om formationerna växer bortom körteln börjar de lägga påtryck på motsvarande intilliggande organ, de första tecknen på cancer registreras. Om bildningen är lokaliserad i orgelens huvud, är symtomen som följer:

 • hud klåda;
 • sår precis under revbenen;
 • oljiga avföring
 • obstruktiv gulsot;
 • mängden enzymer som är karakteristiska för pankreatit ökar.

Tecken på bukspottkörtelcancer med skada på svans eller kropp:

 • ascites utveckling;
 • mjälten blir större i storlek;
 • kroppsmassindex sjunker kraftigt;
 • smärta kvar under revbenen.

Också, onkologi (oavsett tumörens plats) åtföljs ofta av följande symtom:

 • diarré;
 • emetik uppmanar
 • flatulens;
 • buksmärtor;
 • mörk färgning av urin;
 • avföring missfärgning;
 • förlust av aptit.

Orsaker till bukspottkörtelcancer:

 • rökning;
 • avancerad ålder;
 • diabetes;
 • Förekomsten av kronisk pankreatit
 • övervikt;
 • dålig näring, brist på näringsregel
 • genetisk predisposition.

diagnostik

Diagnosen av bukspottkörtelcancer börjar med:

 • urinprov;
 • generellt blodprov;
 • blod för bilirubin.

Analyser - inte den enda enkäten. Dessutom använder doktorn olika instrumentella metoder, såsom:

 • ultraljudsdiagnostik;
 • CT-skanning;
 • biopsi (med hjälp kan du ta reda på exakt vilken typ av utbildning och dess histologi);
 • Cholangiografi;
 • avbildning.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Behandling och prognos - hur många chanser?

Behandling av bukspottkörtelcancer gör ofta inte operationen. Sådan terapi är den mest effektiva, men appliceras beroende på graden av sjukdomen. Operativa tumörer finns i 1 av 10 fall. Dessa är tidiga tumörer i orgelens huvud, eftersom de är enklare att diagnostisera på grund av förvärvet av en gul nyans av huden.

Tidig kirurgi gör att du kan ta bort hela neoplasmen, ibland med borttagning av hela eller delar av orglet och resektion av nästa. Efter operationen föreskrivs en specifik behandling, särskilt pankreasenzym används, vilket utsöndras av en hälsosam körtel. Cancerceller kan inte förstöras av folkrättsmedel.

Strålningsterapi är att körteln bestrålas med radioaktiva strålar. Applicera samtidigt kemoterapi. Ett sådant system döljer bland annat smärta. Problemet med användning - effekten av strålar på hela kroppen.

Näring består av en kost med mycket kolhydrater, frekventa måltider i små portioner.

Kemoterapi för bukspottskörtelcancer är införandet av toxiner i kroppen, som syftar till att förstöra cancerceller. Det används oftast för att förbättra patientens tillstånd eller för att förbereda patienten för en operation under vilken bildningen avlägsnas. Detta förhindrar tumörer att ha en chans att metastasera.

Även utsedd bråkdel av SDA. Fraktioner av ASD har en positiv effekt på kroppens försvar. ASD är inte antiviral, det stimulerar kroppen. Fraktion av SDA förbättrar metabola processer i kroppen, vilket förbättrar cellförnyelsen.

Schemat för användning av ASD i onkologi beror på patientens ålder. ASD har en analgetisk effekt. Användningen av ASD-föreskrivna kurser. Dess användning måste närmar sig allvarligt, eftersom det finns många regler för användning. ASD tas oralt.

Näring för bukspottkörtelcancer är en kost med mycket kolhydrater, frekventa måltider i små portioner. Hur länge kan du leva i närvaro av en första malign tumör? Oddsen är ganska bra. Tidigt stadium innebär att bildningen är liten, vilket innebär att du kan bli av med det för alltid.

På stadium II ger tumörer mer förutsägelser för återfall, de sällan blir av med dem helt, så endast en tredjedel av patienterna ger femåriga livsscenarier. Vid stadium III inträffar förgiftning av kroppen, patienten är sjuk, samtidiga sjukdomar uppträder kan operationen bara förvärra allt. Tack vare den kombinerade vården är det möjligt att lindra tillståndet hos en person och fördröja döden i genomsnitt i 7 månader. På IV-scenen lever en extremt liten andel av patienterna i ytterligare 5 år, då patientens välbefinnande ständigt förvärras.

Trots det faktum att du kan hitta "farmöders recept" för cancer, fungerar behandling av folkmedicin inte. En av de mest kända folkmetoderna är cancerbehandling med läsk, men det är omöjligt. Soda hjälper till att lindra svullnad i slemhinnan eller svullnad i näsan, det ger också effekt vid svampsjukdomar hos vissa arter, men inte vid behandling av tumörer.