Beräkning av dosering av läkemedel

Åtgärder för volymen vätskor

1 tesked = 5 ml.

1 dessertsked = 2 teskedar = 10 ml.

1 matsked = 3 teskedar = 15 ml.

Sammansättning - 15 mg / 5 ml. (anges på förpackningen eller i instruktionerna) Det innebär att 1 tsk innehåller 15 mg. läkemedlet.

Om du tilldelas en enstaka dos av 15 mg, betyder det att du ska ta 1 tesked sirap i 1 dos.

Om du tilldelas en enstaka dos på 30 mg, då för 1 mottagning ska du ta 2 tsk sirap.

Flaskan innehåller 80 mg / 160 ml, där 80 mg är den aktiva substansen. I detta fall rekommenderas drogen att ta 1 tesked 2 gånger om dagen.

Beräkna dosen i 1 ml: för detta måste dosen av ämnet i hela volymen divideras med hela volymen av vätskan:

80 mg dividerat med 160 ml = 0,5 mg i 1 ml.

Eftersom en tesked håller 5 ml multipliceras resultatet med 5. Det är: 0,5 mg X 5 = 2,5 mg.

Följaktligen innehåller 1 tsk (enstaka dos) 2,5 mg. aktiv beståndsdel.

Anvisningarna visar att 60 ml av den beredda lösningen innehåller 3000 mg av den aktiva substansen.

Och 60 ml är 12 teskedar på 5 ml.

Och nu gör vi beräkningar: Den angivna dosen av ett ämne är 3000 mg. dividerat med 12. Det vill säga: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Så 1 tesked färdiglösning är 250 mg.

100 mg. Den aktiva substansen finns i 5 ml.

I 1 ml. innehåller: 100 dividerat med 5 = 20 mg. aktiv beståndsdel.

Du behöver 150 mg.

Vi delar 150 mg med 20 mg - det visar sig 7,5 ml.

1 ml. vattenlösning - 20 droppar

1 ml. alkohollösning - 40 droppar

1 ml. alkohol-eter lösning - 60 droppar

ANTIBIOTIKENS FÖRSÄLJNING FÖR INTRAINUS INTELLIGENS

1 | ig = 1/1000 mg;

1% motsvarar 10 g / 1 och 10 mg / ml;

2% 20 g / l eller 20 mg / ml;

1: 1000 = 1 g / 1 000 ml = 1 mg / ml;

1:10 000 = 1 g / 10 000 ml = 0,1 mg / ml eller 100 | ig / ml;

1: 1 000 000 = 1 g / 1 000 000 ml = 1 | ig / ml

Om lösningsmedlet i förpackningen inte tillhandahålls, ta vid en spädning av antibiotikumet med 0,1 g (100 000 IE) pulver 0,5 ml. lösning.

Således för avel:

0,2 g behöver 1 ml. lösningsmedel;

0,5 g. Du behöver 2,5-3 ml. lösningsmedel;

1 g. Behövs 5 ml. lösningsmedel;

I ampicillinflaskan är 0,5 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

När det späds med antibiotika 0,1 g. Torrt pulver tar 0,5 ml. lösningsmedel därför

0,1 g torrsubstans - 0,5 ml. lösningsmedel

0,5 g torrsubstans - X ml. lösningsmedel

vi får: 0,5x0,5 = 0,5xX, ytterligare 0,25 = 0,5X, ytterligare X = 0,25: 0,5 = 2,5 ml.

Svar: till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans är nödvändigt för att ta 2,5 ml. lösningsmedel.

I penicillinflaskan är 1 000 000 IE torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 100 000 IE torrsubstans.

100 000 PIECES torrsubstans - 0,5 ml. torrsubstans

1 000 000 U - X ml. lösningsmedel

vi mottar: 1 000 000х0,5 = 100 000 yh, vidare 500 000 = 100 000 h, vidare X = 500 000: 100 000 = 5 ml.

Svar: att i 0,5 ml av lösningen var 100 000 ED. torrsubstansen är nödvändig för att ta 5 ml. lösningsmedel.

I en flaska med oxacillin är 0,25 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta ett lösningsmedel till 1 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

1 ml. lösning - 0,1 g

vi erhåller: 1x0,25 = 0,1xX, ytterligare 0,25 = 0,1X, ytterligare X = 0,25: 01 = 2,5 ml.

Svar: till 1 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans du måste ta 2,5 ml. lösningsmedel.

Patienten måste ange 400 000 enheter. penicillin. Flaska på 1 000 000 IE. Späd 1: 1.

Hur många ml. lösningen måste tas.

När utspätt 1: 1 i 1 ml. lösning innehåller 100 000 enheter. 1 flaska penicillin till 1 000 000 IE. Späd 10 ml. lösning.

Om patienten behöver gå in i 400 000 IE, är det nödvändigt att ta 4 ml. den resulterande lösningen.

Varning! Före användning av läkemedel är det nödvändigt att samråda med läkaren. Information som endast tillhandahålls som referens.

30 mg i ml

Bestäm hur mycket i 30 mg vatten ml.

Förhållandet mellan volym och massa bestäms av en enkel matematisk formel.

v = m / p (där v är volym, m är massa, p är densitet)

Vattendensiteten vid 4 ° C är 1000 kg / m3 (eller 1000 mg / ml), därmed 30 mg = 30/1000 = 0,03 ml

En annan substans (eller till och med vatten vid en temperatur annan än 4 C) har en annan densitet. Om du vill konvertera milligram till milliliter av alla godtyckliga ämnen, använd en online-kalkylator för att konvertera mg till ml.

Denna sida ger en detaljerad lösning för att konvertera 30 mg per ml (milligram till milliliter) och en länk till en onlinekalkylator för att utföra denna operation.

30 mg är hur mycket?

Med receptet på platsen: lös 2 tabletter av aspirin i 30 mg väteperoxid. 30 mg är hur mycket? Kanske 30 ml?

För en sådan "alkemisk" reaktion tror jag att detta är detsamma, jag kommer att förklara varför. För i denna situation är 30 ml vätska ungefär lika med vikt till 30 g. Om peroxid används i flytande form, använd en bägare eller en medicinsk spruta för att mäta volymen.

Svar: 30 mg = 0,03 g

Och det är allt. Inget annat sätt. Detta svar kan slutföras. Men med tanke på detaljerna kan du fortfarande säga att väteperoxid, troligen, i ditt recept innebär sin lösning. Peroxid löses vanligtvis i vatten. Och det säljs redan i färdig form.

Om du tar läkemedelsväg får du:

1. 30 mg väteperoxid kan hittas i 1 ml 3% väteperoxidlösning.

2. I 1 ml peroxidlösning och lösa upp dessa tabletter.

Det verkar extremt svårt. Men om du tittar är det lätt.

100 g lösning - 3 g peroxid. I 1 g (ml) av lösningen - 0,03 g peroxid. 0,03 g är 30 mg.

Att lära sig räkna korrekt: hur många milligram per milliliter

Vanligtvis mäter volymen och längden de som studerar fysikens eller kemiens grundläggande lagar, där det är nödvändigt att konvertera en måttenhet till en annan. Tänk på den viktiga frågan om fysik - systemet för att konvertera milligram till milliliter och tillbaka.

Definition av begrepp

I enlighet med den internationella klassificeringen av översättning anses milligram vara 1/1000 gram eller 1/1000 000 a kilogram.

Det är en massmätningsenhet och kan inte vara den fulla ekvivalenten av en milliliter på grund av olika volymer och densitet hos ett ämne. I den internationella standardiseringen betecknas den som "mg", medan förkortningen "mg" accepteras i Ryssland.

100 mg är 1/10 gram, men appliceras på vatten, nästan tiotusentals gånger mindre än en liter vatten. Detta faktum är viktigt att överväga när man använder det internationella överföringssystemet från en enhet till en annan, men det är bäst att använda speciella skolkort. De tillåter tid att upprepa översättnings tabellen.

Översättningsregler

Från fysikkursen vet vi att rätt översättning från en måttenhet till en annan endast är möjlig tack vare ett sådant begrepp som ämnets densitet. Detta gäller också funktionerna vid omvandlingen av mg till ml.

Övning visar att 1 mg är lika med en kubikcentimeter. Men vikten av flytande ämnen är inte helt jämförbar med vikten av fasta ämnen. Volymen av en vätska beror exempelvis på densiteten hos själva substansen i flytande tillstånd.

Densiteten varierar kraftigt med vilket material som används för analys. Alla data för översättning finns i standardtabellfunktionen, som finns tillgänglig i någon fysisk läroböcker.

För att exakt utföra överföringen (för att bestämma 5 ml - det här är hur många gram), måste du följa följande steg:

 1. Med tanke på att milliliter inte alltid motsvarar milligram är det enda undantaget vatten och sedan ungefär.
 2. Ett gram dividerat med kubikcentimeter ska omvandlas till ett milligram dividerat med en millimeter i en kub.
 3. Tänk på att vissa vätskor kan vara mycket tyngre än vanligt vatten, till exempel: kvicksilver och några andra vätskor.

Om du vill veta hur många milligram per milliliter av en viss vätska, som vatten.

Det här är intressant! Einsteins speciella relativitetsteori: Korta och enkla ord

Vi nämnde ovan att vikten av vatten är jämförbar med vikten av ett fastämne, vilket förklaras av densitetsvärdena. 1 ml vatten är lika med en tusen av en liter, precis som 1 milligram är bara ett tusen av ett gram.

Tätheten av rent vatten - 0, 997 kg per kubikmeter. För att kunna svara på frågan om hur man konverterar milligram till milliliter, tillgriper man standardsystemet för omvandling av måttenheter som de studerar i gymnasiet.

För att veta hur mycket mg som ingår i mg är det viktigt att förstå förhållandet mellan tabellparametrar och strikt följa alla data.

Tabellen visar huvudindikatorerna för medicinska värden vid överföring från en enhet till en annan.

Hur mycket i 1 (en) ml (milliliter) mg (milligram)?

Tala om för mig hur mycket i 1 (en) ml (milliliter) mg (milligram). Och också intresserad av mängden i 1 (en) liter milliliter (ml) och i 1 kubikmeter liter.

I en (1 ml) milliliter destillerat vatten passar tusen milligram (1 g). Om vi ​​räknar milligram droger i ampuller beräknar vi

Exempel: En volym av 2 ml ampull med en lösning av 50% analgin.

Hur många ml medicin i en sådan ampull? 2 * 50 * 10 = 1000 mg

För att korrekt svara på frågan måste du ta reda på vad milligram är och vilken milliliter det är.

En milligram är en måttenhet för massa. 1 mg = 0,001 g.

Milliliter är en måttenhet för volym. 1 ml = 0,001 l.

Enhetskonvertering

För att konvertera milliliter till milligram, använd följande formel:

Kml = Kmg x Ro / 1000, var

 • Kmg - antalet milligram;
 • KML - antalet milliliter;
 • Ro är densiteten g / cm3.

Figuren nedan visar tätheten av vissa ämnen:

Från formeln är det klart att omvandling av milliliter till milligram kräver att man vet att ämnet är tätt. Till exempel, genom att känna vattnets densitet kan föreningen förenklas:

Till exempel kommer i 1 ml vatten att vara 1000 mg.

På Vovet finns följande liknande frågor:

Hur många droppar nikotin droppar i vapningsvätska (allt om nikotin)

Så snart jag började självständigt knäda vätskor för min elektroniska vattenkrok och sväva (torka) uppstod min fråga, "hur mycket nikotin ska jag lägga till för att inte skada min kropp". Självfallet kan det här påvisas på ett experimentellt sätt: svär och känna effekterna av nikotin, men det här tillvägagångssättet passade mig inte så bra som du förmodligen inte kommer att göra.

Det första du behöver förstå för att korrekt och bekvämt lägga till nikotin i din e-cigarettvätska är hur många gram nikotin som finns i en droppe och hur många av dessa droppar du behöver droppa i en burk vätska. Ja, det är i en droppe, för det är bekvämare att räkna med det, för vi är inte uppfödda med liter... För att räkna ut det här, låt oss förstå och räkna allt.

Om enheter

Nikotinvävning

Det finns flera typer av nikotin, men det mest populära är "vävning" - nikotin med en koncentration av 100 milligram per milliliter (100 mg / 1 ml), d.v.s. En milliliter nikotinvätska innehåller 100 mg nikotin. Jag köper sådant, så säkert, du tar också, därför kommer vi att utföra alla beräkningar på sotochku.

Den önskade nivotinhalten i vätskan

För normal nivotnivå tar vi måttenheterna av färdiga vätskor, där nikotindosen mer eller mindre beräknas. På färdiga vätskor kan vi se inskriptionerna 1 mg, 1,5 mg eller 3 mg (ibland skriver de: 1%, 1,5%, 3%).

En sådan inskription visar hur många milligram nikotin finns i en milliliter vätska från en burk. Med andra ord, om burken är 30 ml och 3 mg skrivs på den innehåller den 90 mg nikotin (30 * 3 mg).

3mg är ganska stark uppslamning, vilket blir svårt att sväva med mycket, för att det inte kommer att bli bra. Men för dem som rökt ett paket om dagen kommer det att bli rätt. Om du slutar röka, då är detta din dos!

Vi betraktar nikotin i en droppe

För att beräkna hur mycket nikotin är i droppe, ta en vanlig medicinsk spruta (5 milliliter) och räkna dropparna. För noggrannhet fyller du den första milliliter av sprutan och beräknar den andra:

Jag fick: 20 droppar är 1 milliliter. Eftersom i vår nikotinvätska (väv) 1 ml = 100 mg nikotin, sedan 1 droppe = 5 mg nikotin (100/20).

Nu, vet hur mycket mg nikotin i en droppe, du kan mätta vår vätska. Om vi ​​har en burk på 30 ml och vi behöver en styrka på 3 mg, måste vi tillsätta 90 mg nikotin (3 * 30), vilket motsvarar 18 droppar (90/5).

Tabell: hur mycket att droppa

För att ständigt inte räkna hur många droppar som behövs gjorde jag ett bord som jag använder mig själv:

Fortress 1 mg nikotin (mycket svag)

 • 10 ml = 10 mg nikotin = 2 droppar.
 • 20 ml = 20 mg nikotin = 4 droppar.
 • 30 ml = 30 mg nikotin = 6 droppar.
 • 40 ml = 40 mg nikotin = 8 droppar.
 • 50 ml = 50 mg nikotin = 10 droppar.
 • 60 ml = 60 mg nikotin = 12 droppar.
 • 70 ml = 70 mg nikotin = 14 droppar.
 • 80 ml = 80 mg nikotin = 16 droppar.
 • 90 ml = 90 mg nikotin = 18 droppar.
 • 100 ml = 100 mg nikotin = 20 droppar (1 ml).

2 mg nikotinstyrka (svag)

 • 10 ml = 20 mg nikotin = 4 droppar.
 • 20 ml = 40 mg nikotin = 8 droppar.
 • 30 ml = 60 mg nikotin = 12 droppar.
 • 40 ml = 80 mg nikotin = 16 droppar.
 • 50 ml = 100 mg nikotin = 18 droppar.
 • 60 ml = 120 mg nikotin = 24 droppar (1 ml och 4 droppar).
 • 70 ml = 140 mg nikotin = 28 droppar (1 ml och 8 droppar).
 • 80 ml = 160 mg nikotin = 32 droppar (1 ml och 12 droppar).
 • 90 ml = 180 mg nikotin = 36 droppar (1 ml och 16 droppar).
 • 100 ml = 200 mg nikotin = 40 droppar (2 ml).

Fortress 3mg nikotin (måttlig)

 • 10 ml = 30 mg nikotin = 6 droppar.
 • 20 ml = 60 mg nikotin = 12 droppar.
 • 30 ml = 90 mg nikotin = 18 droppar.
 • 40 ml = 120 mg nikotin = 24 droppar (1 ml och 4 droppar).
 • 50 ml = 150 mg nikotin = 30 droppar (1 ml och 10 droppar).
 • 60 ml = 180 mg nikotin = 36 droppar (1 ml och 16 droppar).
 • 70 ml = 210 mg nikotin = 42 droppar (2 ml och 2 droppar).
 • 80 ml = 240 mg nikotin = 48 droppar (2 ml och 8 droppar).
 • 90 ml = 270 mg nikotin = 54 droppar (2 ml och 14 droppar).
 • 100 ml = 300 mg nikotin = 60 droppar (3 ml).

Fortress 4 mg nikotin (stark)

 • 10 ml = 8 kap.
 • 20 ml = 16 kap.
 • 30 ml = 24 kap. (1 ml och 4 droppar.).
 • 40 ml = 32 kap. (1 ml och 12 kap.).
 • 50 ml = 40 kap. (2 ml).
 • 60 ml = 48 kap. (2 ml och 8 droppar.).
 • 70 ml = 56 kap. (2 ml och 16 kap.).
 • 80 ml = 64 kap. (3 ml och 4 droppar.).
 • 90 ml = 72 kap. (3 ml och 12 kap.).
 • 100 ml = 80 kap. (4 ml).

Fortress 5 mg nikotin (mycket stark)

 • 10 ml = 10 kap.
 • 20 ml = 20 kap.
 • 30 ml = 30 kap. (1 ml och 10 kap).
 • 40 ml = 40 kap. (2 ml).
 • 50 ml = 50 kap. (2 ml och 10 kap).
 • 60 ml = 60 kap. (3 ml).
 • 70 ml = 70 kap. (3 ml och 10 kap).
 • 80 ml = 80 kap. (4 ml).
 • 90 ml = 90 kap. (4 ml och 10 kap).
 • 100 ml = 100 kap. (5 ml).

Fästning 6 mg nikotin (narkotikamissbruk)

 • 10 ml = 12 kap.
 • 20 ml = 24 kap. (1 ml och 4 kap).
 • 30 ml = 36 kap. (1 ml och 16 kap).
 • 40 ml = 48 kap. (2 ml och 8 kap).
 • 50 ml = 60 kap. (3 ml).
 • 60 ml = 72 kap. (3 ml och 12 kap).
 • 70 ml = 84 kap. (4 ml och 4 kap).
 • 80 ml = 96 kap. (4 ml och 16 kap).
 • 90 ml = 108 kap. (5 ml och 8 kap).
 • 100 ml = 120 kap. (6 ml).

Inte alla droppar är desamma...

Droppar kan variera beroende på pipetten eller burken med nikotin (jag brukar droppa rakt från burken, i slutet av vilket något som en pipett är extremt bekvämt).

Ur erfarenhet kan jag säga att en droppe i min pipett har en medelstorlek (du kan tänka dig att se på bilden ovan). En droppe kan vara lite mindre eller lite mer, men även i dessa fall är skillnaden liten (+/- 2 droppar per milliliter).

Om du har en liten burk (till exempel 10 ml), med en inbyggd pipett i slutet, faller den i det, som regel, är något mindre och du kan säkert lägga till aktuella beräkningar plus 10-20%.

Bäst av allt, ta en spruta och, som jag, räkna själv hur många droppar pipetten är i 1 milliliter. För beräkningen kan du ta det vanliga vattnet på konsistensen av det är detsamma som nikotin...

Jämförelse med nikotin i cigaretter

Låt oss exempelvis beräkna hur många cigaretter som finns i 30 mg vätska (se bilden av en sådan burk precis ovanför).

Hur mycket nikotin är i en förpackning

Absolut omöjligt att säga, allt beror på varumärket. Men om du bekantar med de grundläggande indikatorerna på nuvarande cigaretter, som är skrivna på sidan av förpackningen, kan du säga att dosen per cigarett varierar från 0,3 mg till 1 mg. Inhemska cigaretter når 1,2 mg per cigarett.

För att beräkna tar vi i genomsnitt 0,7 mg per cigarett, dvs. Förpackningen innehåller 14 mg nikotin (0,7 * 20 cigaretter).

Hur många cigaretter i en 30 mg burk med en styrka på 3 mg (3%)

I en sådan burk 90 mg nikotin (3 * 30) betyder det att den innehåller 6,5 pack cigaretter (90 mg / 14 mg). Om du sträcker 30 ml vätska i 6 dagar kan du sålunda säga att du röker, ett paket cigaretter per dag. Men detta, förutom andra skadliga ämnen som finns i cigaretten, men inte i den elektroniska cigaretten: tjära och en massa kemiska element som bildas under förbränning av tobak.

Låt mig påminna dig om att en cigaretts brinnande temperatur är ca 700 ° C i slutet av en cigarett. Härifrån kan du föreställa dig vilken typ av kemiska reaktioner som inträffar och vilket okänt skräp vi slutar andas in med rök...

Min erfarenhet antyder att cigarettnikotin absorberas bättre, för att bland annat tillsätts kemikalier för bättre och snabbare absorption av nikotin, varför en cigarett träffar huvudet så bra och det börjar snurra nästan från en puff på morgonen... det är mycket svårt att uppnå...

slutsats

Tänk på att inte alla nikotiner absorberas (absorberas) av kroppen när de svänger, det mesta går med ånga. Den genomsnittliga smältbarheten vid ångning är 20-50%, allt beror på stilen att röka (omedelbart släppa ånga eller fördröjning), organismens egenskaper, typ av förstoftningsmedel, koncentrationen av nikotin etc.

Hur många milligram per gram

Hur många milligram per gram är ett enkelt svar.

23 augusti 2012

Efterbehandlingstrening glömmer vi ofta mycket som passerade programmet. Till exempel kommer inte alla ihåg hur många milligram i gram. Dock är denna kunskap ibland helt enkelt nödvändig i vardagen. Till exempel beror den korrekta doseringen av olika komponenter i matlagning, medicin, kosmetologi ofta exakt på hur väl vi har lärt systemet att konvertera massa från kilogram till gram, från gram till milligram. Med detta frivolöst kan du enkelt förstöra resultatet. Det är mycket lättare att räkna ut hur mycket och var man ska lägga till, och veta hur många milligram per gram. Små kvantiteter används ofta i arbete med små volymer ämnen, och det är väldigt viktigt att inte förväxla förhållandet. Även på Internet kan du ibland finna uttalanden som med säkerhet anger att ett gram innehåller 100 milligram. Men det är ganska möjligt att, efter att ha läst ett sådant inlägg, helt enkelt misstänker den andra personen med beräkningarna. Så, hur många milligram per gram? Och hur man gör beräkningar?

En milligram är ett tusen av ett gram. Värdet på prefixet "milli" betyder 10 till -3 grader, anger ett tusen. Det vill säga ett gram består av tusen milligram.

Enhetskonverterare

Det är faktiskt inte svårt att översätta dessa värden, även utan en räknare. För att göra detta är det tillräckligt att använda den mest grundläggande kunskapen om aritmetik.

För att göra det lättare att förstå hur mycket 1 gram milligram, kommer jag att presentera ett bra exempel:

1 gram kommer att vara lika med 1000 milligram

1 milligram kommer att vara lika med 0, 001 gram

Av detta följer att:

1 kilogram kommer att vara lika med 1000 gram, vilket är lika med 1.000.000 milligram

Med hjälp av en så enkel tabell kan du räkna ut hur mycket ämnen som används.

Att veta hur många milligram i ett gram är nödvändigt om du vill följa recepten på olika kosmetika och läkemedel på rätt sätt. Faktum är att det ofta finns situationer när vi fullt ut kan förstå alla subtiliteter och nyanser, men bristen på kunskap om hur många milligram det finns i ett gram och den välgrundade osäkerheten om beräkningarna korrekthet hindrar oss från att hitta en rationell lösning.

Antag att du måste ge läkemedel till ett litet barn. Men det är känt att dosen av vissa droger är ganska strikt annorlunda hos vuxna och barn. I det här fallet är det svåraste att välja den dos som krävs, vilket inte kommer att orsaka några biverkningar och negativa hälsoeffekter för mycket små barn upp till tre år. Att ha ett helt piller och veta dess standardvikt, såväl som mängden aktiv substans, kan du enkelt göra det. Exempelvis ser det ut så här.

Pillervikten är 500 milligram. Den pediatriska dosen av detta läkemedel är 0,25 gram. Är det svårt? Inte alls. Man kan bara använda grundskolans formel, hur allt kommer att falla på plats. Du kan använda två olika sätt att konvertera värden - från gram till milligram eller vice versa. Här är resultatet:

500 mg = 0,5 gram. Och du behöver bara 0,25. Vi fördelar p-piller i två delar och får rätt dos av nödvändig medicinering.

Du kan göra motsatsen:

0,25 gram = 250 milligram

Resultatet är två siffror - 500 milligram och 250 milligram. Och nu är det mycket lättare att förstå hur man ordentligt delar p-piller.

Jag kommer att ge några fler exempel på att konvertera gram till milligram och vice versa.

0,12 gram = 120 milligram.

540 milligram = 0, 54 gram

0, 03 gram = 30 milligram

36 milligram = 0,036 gram

Så här kan du bara hantera sådana obegripliga värden. Det är inte nödvändigt att dela eller multiplicera, om det är korrekt förstå antalet nollor. I versionen med 540 milligram kan 0,54 gram erhållas genom att helt enkelt flytta kommaen tre siffror framåt, vilket betyder tre nollor per 1000. Har du inte glömt att i ett gram finns det 1000 mg? Och vid en översättning av 0,03 gram i milligram flyttas kommandot tre siffror tillbaka och den saknade nollpunkten läggs till. 0,030 = 30.

Mat och dryck
Det enkla svaret på frågan om hur många gram socker i en matsked

Om du spenderar mycket tid i köket skapar du en annan kulin...

Mat och dryck
Det enkla svaret på en bra fråga är hur mycket socker är i en matsked?

I processen att förbereda nya rätter, mötte varje hemmafru svårigheten att mäta antalet vissa produkter. Ofta i recept ger endast allmän information om flikredienser, utelämnande exakta mätningar...

Mat och dryck
Sådana olika mätskedar! Hur mycket är i gram?

Längst sedan, i köket, över det närmaste kulinariska mästerverket, använde våra mödrar och farmödrar måttskedar (bord och te) för att noggrant mäta mängden mat. Det hjälpte till slut att få detta förhållande...

Mat och dryck
Hur många gram i ett glas: Ett bekvämt bord av åtgärder och vikter av produkter i gram

När vi bereder nästan vilken maträtt som helst, mäter vi mängden nödvändiga ingredienser på sätt som är bekanta för oss, vare sig det är ett glas, en kopp eller en sked. Och allt skulle vara bra, men bara glasögon och koppar är inte samma för alla,...

Mat och dryck
Kaffeske och en tesked - vad är skillnaden? Hur ser en kaffeske ut och hur många gram finns det i det?

De flesta människor är vana vid det faktum att det finns ett bord, efterrätt och teskedar. Det är därför för många det blir upptäckten att det finns en kaffeske. Vad är dess funktion och hur är det rätt...

Mat och dryck
Hur många gram vätska i glas och bulkprodukter?

En vanlig hushållsfråga om hur många gram av en vara som är i ett glas, hemmafruar torterar ofta när de hittar ett nytt och intressant recept i en kokbok, och ingredienserna är inte vanliga för...

Mat och dryck
Hur många gram mjöl i en matsked mjöl och hur man mäter mjöl utan vikter?

Alla vet att huvudrätten för framgångsrika rätter ligger i rätt li...

Mat och dryck
Hur många gram i en matsked, en jämförande tabell över produkter

Alla recept kan delas in i 2 typer. Den första är när volymen och mängden ingredienser anges i bitar, matskedar, glasögon. Den andra typen är när viktens vikt anges i gram. Ofta värdinna och...

hälsa
Hur många gram ägg finns i ett ägg?

För närvarande är hälsosam kost mycket vanlig. En person kan hålla sig till honom med olika mål: någon behöver bli av med övervikt, någon försöker bara att hålla sig i form och några...

datorer
Ett enkelt svar i exemplen, eller hur man bränner en film från disk till disk

Trots tendensen att oseri optiska medier från lagringsmarknaden med kompakta flash-enheter, använder folk fortfarande DVD-spelare. Funktionen hos några av dem är något begränsad, och i...

I genomsnitt beror det på vilken typ av medicin... vi tar en flaska och vi mäter det... tätheten av läkemedlet är annorlunda, det finns en tjock vätska, beroende på vilket...

En tesked är ca 5 gram. I 1 gram 1000 mg.

200 mg. Det finns ett glas lite mindre i apoteket 20 mg. sprutor som säljs av dem kan räknas exakt

1 tesked - 5 ml. om densiteten av läkemedlet är lika med densiteten av vatten, då blir det 200: 5 = 40 teskedar.

Beräkna precis som milligram i teskedar kan inte. Såvitt jag förstår är läkemedlet flytande? Och varje lösning har en koncentration. det vill säga det finns en viss mängd ämne i en viss volym lösning. Först måste du förstå hur mycket (i milligram) av ett ämne finns i en milliliter, en liter, en hundra milliliter lösning. Beräkna bara hur många milliliter som ska tas, så att det finns 200 mg. Nu om skedarna: skedarna är alla olika. Har förstått hur mycket volym du behöver, mäta det med samma spruta. Det är obekvämt att göra det permanent, så "kalibrera" skeden, häll den nödvändiga volymen in i den en gång och märka nivån.

Baby, är du sjuk? Jag kommer snart.

Hur många droger i behandling eller lösning? För flytande doseringsformer anges ofta 1 tsk dosering (5 ml). Exempel: En läkare som är ordinerad att ta medicinen i form av en sirap eller suspension. På förpackningen eller i anteckningen angiven - 15 mg / 5 ml. Detta innebär att 1 tesked innehåller 15 mg av läkemedlet. Om du förskrivs en enstaka dos på 30 mg, betyder det att du i 1 mottagning ska ta 2 tsk sirap. Ofta anges i flytande doseringsformer innehållet i läkemedlet i hela volymen av lösningen eller sirapen. Exempel: Anteckningen visar att injektionsflaskan innehåller 80 mg av den aktiva substansen och förpackningen innehåller 160 ml. I detta fall rekommenderas drogen att ta 1 tesked 2 gånger om dagen. Vi är beredda att beräkna dosen i 1 ml: för detta ändamål måste dosen av ämnet i hela volymen delas in i hela volymen av vätskan. Det vill säga: 80 mg / 160 ml = 0,5 mg i 1 ml. Att veta att en tesked håller 5 ml multipliceras resultatet med 5. Det är: 0,5 X 5 mg = 2,5 mg. Därför innehåller 1 tsk (enstaka dos) 2,5 mg aktiv ingrediens.

Hur många milligram per gram: beräkning och svar

Ibland anges dosen av den aktiva substansen i förhållande till 100 ml eller 100 mg. Beräkningarna i det här fallet liknar de tidigare. Hur man beräknar om dosen ges per 100 g vätska? Exempel: Anteckningen visar att 100 g av den beredda lösningen innehåller 40 mg av den aktiva substansen. Vi tar hänsyn till att 100 g är 20 teskedar 5 ml. Och nu är vi engagerade i beräkningar: Den angivna dosen av ett ämne (40 mg) dividerat med 20. Det är: 40 mg / 20 = 2 mg. Därför är dosen av läkemedlet i 1 tesked av den framställda lösningen 2 mg.

Logga in för att skriva ett svar

Åtgärder för volymen vätskor

1 tesked = 5 ml.

1 dessertsked = 2 teskedar = 10 ml.

1 matsked = 3 teskedar = 15 ml.

Sammansättning - 15 mg / 5 ml. (anges på förpackningen eller i instruktionerna) Det innebär att 1 tsk innehåller 15 mg. läkemedlet.

Om du tilldelas en enstaka dos av 15 mg, betyder det att du ska ta 1 tesked sirap i 1 dos.

Om du tilldelas en enstaka dos på 30 mg, då för 1 mottagning ska du ta 2 tsk sirap.

Flaskan innehåller 80 mg / 160 ml, där 80 mg är den aktiva substansen. I detta fall rekommenderas drogen att ta 1 tesked 2 gånger om dagen.

Beräkna dosen i 1 ml: för detta måste dosen av ämnet i hela volymen divideras med hela volymen av vätskan:

80 mg dividerat med 160 ml = 0,5 mg i 1 ml.

Eftersom en tesked håller 5 ml multipliceras resultatet med 5. Det är: 0,5 mg X 5 = 2,5 mg.

Följaktligen innehåller 1 tsk (enstaka dos) 2,5 mg. aktiv beståndsdel.

Anvisningarna visar att 60 ml av den beredda lösningen innehåller 3000 mg av den aktiva substansen.

Och 60 ml är 12 teskedar på 5 ml.

Och nu gör vi beräkningar: Den angivna dosen av ett ämne är 3000 mg. dividerat med 12. Det vill säga: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Så 1 tesked färdiglösning är 250 mg.

100 mg. Den aktiva substansen finns i 5 ml.

I 1 ml. innehåller: 100 dividerat med 5 = 20 mg. aktiv beståndsdel.

Du behöver 150 mg.

Vi delar 150 mg med 20 mg - det visar sig 7,5 ml.

1 ml. vattenlösning - 20 droppar

I 1 gram hur många milligram?

alkohollösning - 40 droppar

1 ml. alkohol-eter lösning - 60 droppar

ANTIBIOTIKENS FÖRSÄLJNING FÖR INTRAINUS INTELLIGENS

1 | ig = 1/1000 mg;

1% motsvarar 10 g / 1 och 10 mg / ml;

2% 20 g / l eller 20 mg / ml;

1: 1000 = 1 g / 1 000 ml = 1 mg / ml;

1:10 000 = 1 g / 10 000 ml = 0,1 mg / ml eller 100 | ig / ml;

1: 1 000 000 = 1 g / 1 000 000 ml = 1 | ig / ml

Om lösningsmedlet i förpackningen inte tillhandahålls, ta vid en spädning av antibiotikumet med 0,1 g (100 000 IE) pulver 0,5 ml. lösning.

Således för avel:

0,2 g behöver 1 ml. lösningsmedel;

0,5 g. Du behöver 2,5-3 ml. lösningsmedel;

1 g. Behövs 5 ml. lösningsmedel;

I ampicillinflaskan är 0,5 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

När det späds med antibiotika 0,1 g. Torrt pulver tar 0,5 ml. lösningsmedel därför

0,1 g torrsubstans - 0,5 ml. lösningsmedel

0,5 g torrsubstans - X ml. lösningsmedel

vi får: 0,5x0,5 = 0,5xX, ytterligare 0,25 = 0,5X, ytterligare X = 0,25: 0,5 = 2,5 ml.

Svar: till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans är nödvändigt för att ta 2,5 ml. lösningsmedel.

I penicillinflaskan är 1 000 000 IE torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 100 000 IE torrsubstans.

100 000 PIECES torrsubstans - 0,5 ml. torrsubstans

1 000 000 U - X ml. lösningsmedel

vi mottar: 1 000 000х0,5 = 100 000 yh, vidare 500 000 = 100 000 h, vidare X = 500 000: 100 000 = 5 ml.

Svar: att i 0,5 ml av lösningen var 100 000 ED. torrsubstansen är nödvändig för att ta 5 ml. lösningsmedel.

I en flaska med oxacillin är 0,25 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta ett lösningsmedel till 1 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

1 ml. lösning - 0,1 g

vi erhåller: 1x0,25 = 0,1xX, ytterligare 0,25 = 0,1X, ytterligare X = 0,25: 01 = 2,5 ml.

Svar: till 1 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans du måste ta 2,5 ml. lösningsmedel.

Patienten måste ange 400 000 enheter. penicillin. Flaska på 1 000 000 IE. Späd 1: 1.

Hur många ml. lösningen måste tas.

När utspätt 1: 1 i 1 ml. lösning innehåller 100 000 enheter. 1 flaska penicillin till 1 000 000 IE. Späd 10 ml. lösning.

Om patienten behöver gå in i 400 000 IE, är det nödvändigt att ta 4 ml. den resulterande lösningen.

Varning! Före användning av läkemedel är det nödvändigt att samråda med läkaren. Information som endast tillhandahålls som referens.

Ofta, redan fem till tio år efter examen, bleknades kunskapen något i vårt minne. Oftast beror det på att vi inte behöver använda dem i det verkliga livet. Men om födelsedatum för författare, komplexa kemiska formler och annan specifik kunskap verkligen inte är användbar för oss i vardagen, är det meningsfullt att uppdatera viss information som erhållits under vår vistelse på skolbänken. Så, till exempel, kommer du ihåg hur många milligram är i ett gram?

Vi ber om detta inte av ledig nyfikenhet. Matlagning, medicin, kosmetologi arbetar ofta med små doser av ämnen. I det här fallet beror resultatet av dina ansträngningar direkt på huruvida du lyckas överföra ett värde till ett annat korrekt: om du kan behandla gäster med goda bakverk, korrekt beräkna doseringen av medicin för ett barn, överraska dina vänner med hemlagad kosmetika. Därför är kunskap om hur många milligram per gram i vardagen är nödvändigt.

Gram som måttenhet för massa

Till att börja med, vad är ett gram som en massenhet. För första gången som åtgärdssystemet måste vara förenat, började de tänka i Frankrike på 1700-talet, men de började på allvar att arbeta med teorin om ett enda metrisystem först 1790. Nationalförsamlingen beställde Vetenskapsakademin i den franska huvudstaden för att förbereda ett nytt åtgärdssystem. År 1795 bildades en oföränderlig enhet av längd, mätaren, som representerade en fyrtio miljoner delen av Paris meridianen. Därefter presenterade forskare Antoine-Laurent de Lavoisier och René-Just-Gauy sin egen utveckling för att bestämma vikten av vattnet som skulle ligga till grund för systemet för mätning av tyngdkraften. Själva tanken på att använda vatten för att bestämma massmätningsenheten tillhör filosofen från Storbritannien John Wilkins, som först uttryckte det 1668.

Således infördes begreppet gram - vikten av en kubikcentimeter rent vatten vid isens smältningstemperatur. Den officiella "födelsedatum" av grammet är 7 april 1795. Det grekiska ordet "γράμμα" (gramma) betyder "låg vikt".

Sedan den tiden då handeln skedde huvudsakligen med föremål vars vikt upprepade gånger översteg ett gram, blev det nödvändigt att bestämma en viss mer betydande massstandard. Som ett resultat blev det beslutat att införa begreppet ett kilo - massekvivalenten av en kubikvärdimeter vatten.

Under 1889, under den första internationella konferensen om åtgärder och vågar, presenterades kildens standard - håller med om att det inte är mycket lämpligt att använda vatten för massbestämning. Som en följd därav gjordes en cylinder av en legering av platina och iridium, som fortfarande hålls i kammaren av vikter och mått. Kopior av det finns även i andra länder.

Så hur många milligram per gram?

Om allt är mer eller mindre klart med gram och kilo, så är frågan om hur många milligram i ett gram som helst kan förvirra. Dessutom finns det människor som är helt övertygade om att ett milligram är ett hundraedel av ett gram. Men denna uppfattning är fel.

Prefixet "milli-" betecknar tusentals delen. Med andra ord är i ett gram tusen milligram. Således är ett milligram ett tusen (0, 001) gram.

Ibland kan det vara nödvändigt att konvertera milligram inte bara till gram, men också till kilogram.

100 mg hur många gram bordet är fullt. Hur många milligram per gram och varför det är nödvändigt att veta.

För att göra detta, kom ihåg det i ett kilo tusen gram. Med tanke på det faktum att i 1 gram 1000 mg kan det beräknas att i ett kilo finns 1.000.000 milligram: (1000 mg * 1000 g).

Och nu ska vi försöka använda den här kunskapen i praktiken. Ibland publicerar unga mumier panikmeddelanden på temat forum: läkemedlet rekommenderas för ett barn i en dos av 0,25 g och tablettens vikt är 500 mg. Betyder det att du genast ska gå till apoteket och leta efter ett läkemedel i en annan dos - eller kan du använda en enkel formel och konvertera några enheter till andra?

500 mg är 0,5 g (0,001 * 500).

Därför kan en dos av 0,25 g erhållas genom att dela tabletten i hälften.

Låt oss ge några fler måttenheter:

 • 1 mg = 0, 001 g;
 • 1 mg = 1000 mcg;
 • 1 mg = 1 * 10-8 centners;
 • 1 mg = 1 * 10-9 ton.

Metriska mätsystem (SI)

1 * 109 mcg
1 000 000 milligram
100.000 centigram
1000 gram
0,01 centner
0,001 ton
1 * 10-6 kiloton

British (English) Pharmacy Measures System

257.206 drachma
32.15075 troy ounce
2.679229 troy pund

American (US) system av åtgärder

564.3834 drachma
35,27396 oz
2,204623 pund
0,1557473 sten

Gamla ryska system av åtgärder

234.4253 spole
2,441931 pund
0,06104827 pund
0,006104827 Berkovets

Mer om kilogram

Kilogram (i ryska beteckningen: kg; i internationell: kg) är en måttenhet av massa.

Hur många milligram per gram och varför det är nödvändigt att veta

Det är en av flera (sju) större måttenheter som ingår i det internationella åtgärdssystemet.

I 1901 anges det nuvarande konceptet om ett kilo vid den 3: e generalkonferensen om åtgärder och vikter enligt följande: ett kilo är en massenhet, som är lika med massan av ett internationellt prov på ett kilogram. Det viktigaste provet (standard) på ett kilo ligger vid Internationella byrån för vikter och åtgärder, som ligger i staden Sevres nära Paris. Det är en cylinder med en höjd och diameter på cirka 39,17 millimeter platina-iridiumlegering. Den innehåller 10% iridium och 90% platina.

Först bestämdes ett kilo så att det är en liter (kubikimeter) massa absolut vatten vid atmosfärstryck vid havsnivå och vid dess temperatur på 4 ° C. Till följd av historiska omständigheter innehåller termen "kilogram" redan decimaltypfältet "kilo", därför skapas flera och delvisa enheter genom att kombinera beteckningarna för måttenhet "gram" eller standard prepositioner av SI till namnet. Det är längsgående i det internationella systemet med åtgärder: 1 gram = 10-3 kg.

Kopiera provet 1 kg, beläget i USA (USA).

Vid den nuvarande tiden är ett kilo en unik enhet i det internationella systemet av åtgärder, bestämda med hjälp av ett objekt från mänskligheten - ett platina-iridiumprov. Med hjälp av grundläggande (grundläggande) fysiska lagar och egenskaper bestäms nu alla andra måttenheter. Kilogrammåttet bestämdes som en massa av 1 kubikvärdimeter vatten vid 4 ° C, när det metriska systemet av åtgärder uppträdde under 18th century. Vid denna temperatur har vattnet den högsta densiteten. I 1799 användes en platinvikt som ett prov på ett kilo, men dess massa var 0,028 gram större än massan av 1 kubikvärdimeter vatten. År 1889 gjordes dagens prov - en cylinder med en diameter och en höjd av 39 mm - iridiumlegering.

Efter dessa tider är han under tre hermetiska kepsar vid den internationella byrån för vikter och åtgärder. Speciellt officiella officiella officiella kopior av internationell standard används som nationella kilogramprover. Totalt skapades mer än 80 duplikat. Två duplikater av internationell standard överfördes till Ryssland, de hålls på Mendeleev Institute of Metrology. Ungefär en gång vart tionde år jämförs alla nationella duplikat med internationella.

Jämförelser indikerar att noggrannheten hos nationella prover är ungefär 2 mikrogram. Det finns ingen anledning att tro att den internationella standarden är mer exakt, eftersom de är på samma villkor. Av olika skäl förlorar den internationella modellen 3 · 10-8 av sin massa i 100 år. Samtidigt, baserat på konceptet, är den internationella standardens massa exakt lika med ett kilo. Det är därför som alla förändringar i provets reella massa ändrar måttenhet "kilogram". I sin resolution 1999 föreslog den tjugoförsta generalkonferensen om åtgärder och vikter, just på grund av ansträngningar för att korrigera de tidigare angivna felaktigheterna, att nationella laboratorier fortsatte ansträngningarna för att förbättra förtydligandet av förhållandet mellan grundläggande eller atomkonstanter med massenheter, vilket föreslår den framtida definitionen av kilogram. Under det närmaste decenniet ledde ett antal internationella organisationer arbetet med att skapa presumptiva alternativ för att omdefiniera kilogrammet.

3,5. Läkemedel och matematik: hur man beräknar dosen av medicin

Mycket av vad du läser nedan kan verka konstigt och till och med stötande. Trots allt studeras denna "mycket" i de tre första klasserna av vanlig gymnasium.

Fortfarande, påminnelser och primitiva förklaringar kan vara användbara, med tanke på att du kommer att göra beräkningarna i ett särskilt nervöst tillstånd på grund av ett barns sjukdom.

Så vi ska prata om hur man korrekt beräknar dosen av läkemedlet för ett barn.

Den dos av medicin som föreskrivs för ditt barn ska mätas på något sätt och kan användas som måttenheter:

 • massa enheter (gram, milligram, etc.);
 • volymenheter (liter, milliliter, droppe, etc.);
 • speciella enheter (villkorlig, biologisk, etc.);
 • enheter av en specifik doseringsform (tablett, kapsel, ampull, etc.).

Den grundläggande måttenheten [1] av massa är gram och dess derivat - milligram och mikrogram.

 • gram - g;
 • milligram - mg;
 • mikrogram - mcg.

I 1 g - 1 000 mg eller 1 000 000 mkg.
1 mg - 1000 mcg.

 • 1,0 är gram;
 • 0,001 är en milligram;
 • 0.000001 är ett mikrogram.

Den grundläggande måttenheten för volymen är milliliter. Den vanliga liter i vardagen används sällan som en dos, men används ibland ibland. Till exempel, "volymen av vätska som behövs för en rengörande enema är 1 liter" eller "den dagliga volymen av infusionsbehandling är 1,5 liter."

I 1 liter - 1 000 ml.

Volymenheten måste anges!

Om inte specificerat, dvs 15.0 är helt enkelt skrivet - det betyder att det här inte är en volym men en massa - 15 gram. Om det handlar om milliliter, ska man skriva bredvid nummer 15 - ml: 15,0 ml.

Var försiktig: det vanligaste föräldrafelet är när MG och ML blir förvirrade.

Vi uppmärksammar återigen, för det här ögonblicket är ytterst relevant!

Förvirra inte massa och volymenheter - det här är väldigt mycket viktigt!

Alltid när ett visst läkemedel ordineras parenteralt i en viss mängd ml är det en fråga att denna volym kommer att mätas med en spruta för injektion av rätt storlek eller en flaska infusionslösning med lämpliga volymmärken kommer att användas.

Förpackningar av moderna doser av milliliter doser för oral administrering innehåller nödvändigtvis särskilda mätinstrument: kepsar, pipetter, sprutor, koppar, mätskedar.

Om det inte finns något av det slaget och läkemedlet fortfarande är föreskriven inuti och i ml, ska injektionssprutor eller specialutskickade mätkoppar som säljs på apotek användas för att mäta den önskade volymen.

Icke-standardiserad och felaktig måttenhet för volymen är en droppe. Volymen av en droppe bestäms till stor del av de mättade vätskans fysikaliska egenskaper.

Exempelvis är volymen av en droppe alkohollösning i genomsnitt 0,02 ml och volymen av en droppe vattenlösning kan variera från 0,03 till 0,05 ml.

Apotekare och läkare har länge kommit överens om att standardapoteket, medicinsk måttdroppar är 0,05 ml.

Således 1 ml = 20 droppar.

När en lösning av ett visst läkemedel förskrivs till ditt barn i droppar och det är ett modernt läkemedel innehåller förpackningen vanligtvis en speciell pipett eller flaskans lock är en speciell droppare.

Om det inte finns pipett eller dropplock, kan du använda en vanlig medicinsk pipett som säljs i ett apotek. Om många droppar förskrivs är det möjligt att använda en engångsspruta för att mäta den önskade volymen vätska.

Tilldelas till 10 droppar - då är det 0,5 ml; 40 droppar - respektive 2 ml.

Du kan även använda formeln:

antal ml = antal droppar dividerat med 20.

Det viktigaste att komma ihåg är att när en viss medicin är ordinerad i droppar, och du kan inte räkna ut vad som ska mätas av dessa droppar, i sådana situationer är det tydligt att volymen på en droppe är 0,05 ml. Och det betyder att du med en 1 ml medicinsk spruta i ditt hus kan enkelt och absolut bestämma rätt mängd medicin: 2 droppar - 0,1 ml, 3 droppar - 0,15 ml, 5 droppar - 0,25 ml och så vidare

Ännu mer icke-standardiserade (jämfört med droppar) volymmätningsenheter är en mängd hushållsskedar, som ibland (men mindre och mindre ofta) används för dosering av lågaktiva och relativt säkra läkemedel.

Standardvolym skedar i ml:

 • tesked - 5 ml;
 • dessertsked - ca 10 ml (det finns ingen enhetlig standard);
 • matsked - i CIS-länderna - 18 ml, i USA, Kanada - 15 ml, i Australien - 20 ml;

I vissa länder används ett sådant begrepp som en babyske.

För att helt stänga ämnet köksredskap för att mäta volymen, tänk på glaset. Doseringsglas som är mer accepterade vid tillagning, men ibland används i medicin för att mäta volymen infusioner, avkok, sköljningar etc.

Den aktiva substansen är i ett flytande läkemedel vid en viss koncentration. Det numeriska värdet av denna koncentration återspeglas i ett sådant uppenbart uppenbart men inte alltid klart uttryck, i procent av lösningen.

Uttrycket "5% lösning av askorbinsyra" ser inte ut komplicerat och mystiskt alls. Fortfarande bör vissa förtydliganden ges för att slutligen pricka i.

Så det är vanligt att visa koncentrationen i farmakologi som antalet massaggregat per volymens volym. Således betyder uttrycket "1% lösning" att 1 g av den aktiva substansen är i 100 ml vätska.

I överväldigande flertalet fall mäts volymen vätska som tilldelas ett barn i milliliter. Därför räknar vi om:
100 ml - 1 g;
10 ml - 0,1 g;
1 ml - 0,01 g
0,01 g är 10 mg. Det är en logisk slutsats: i 1 ml 1% lösning innehåller 10 mg aktiv ingrediens.

Det visar sig att för att beräkna den önskade mängden aktiv substans i en volym (i 1 ml) är det ganska enkelt: för detta är det bara nödvändigt att lägga till en noll till antalet procent.

 • i 1 ml 5% lösning av askorbinsyra - 50 mg askorbinka;
 • i 1 ml 50% lösning av dipyron - 500 mg dipyron;
 • i 1 ml 0,1% lösning av loratadin - 1 mg loratadin;
 • i 1 ml 66,7% laktuloslösning - 667 mg laktulosa;
 • i 1 ml 0,05% klorhexidinlösning - 0,5 mg klorhexidin...

Tillverkare av barns doseringsformer är väldigt skeptiska till föräldrarnas matematiska färdigheter. Instruktionerna kan läsa "loratadin 0,1% lösning", men på förpackningen anges det i stora bokstäver: "loratadin 1 mg / 1 ml" eller "loratadin 5 mg / 5 ml".

En stor mängd flytande läkemedel finns i olika koncentrationer. I 1 ml paracetamol suspension kan vara 20, och kanske 50 mg: "120 mg / 5 ml" eller "250 mg / 5 ml" kommer att skrivas på kapseln med suspensionen. Apotekspersonalen kommer inte att kunna släppa korrekt och moderen kommer inte att kunna ge barnet paracetamol korrekt i en dos av "5 ml suspension" - du behöver veta vilken koncentration av suspensionen som är aktuell. Så snart vätska ges till ditt barn är det viktigt att du inte bara vet lösningens namn utan också dess koncentration!

Situationen när läkaren föreskriver en lösning, sirap, suspension, etc., men inte indikerar koncentration, är emellertid möjligt.

Till exempel produceras laktulosirap av nästan alla tillverkare i form av en 66,7% lösning. Och när doktorn skrev: "Laktulos sirap 5 ml på morgonen före frukost", då är det inget misstag.

Ett annat alternativ: detta är ett läkemedel som är utsetts under ett visst handelsnamn.

Ett exempel på en sådan utnämning: "nurofen för barn, upphängning, vid en temperatur över 39 ° C, 10 ml inuti." Suspension som kallas "nurofen för barn" är endast tillgänglig i en koncentration - 100 mg / 5 ml. Därför är allt skrivet korrekt, det är omöjligt att göra ett misstag.

En annan fråga är att apoteket kan berätta något om följande: "Vi har nu inte nurofen för barn i suspension. Vi har en annan medicin, men som en del av ibuprofen, som i nurofen, och detta är ett annat - bara i tabletter av 0,4. Allting är i regionens centrum, bussen imorgon morgon... "

Och då räknar du med:

- 10 ml med en koncentration på 100 mg / 5 ml - det innebär att vi fick 200 mg.

Och i en tablett med 0,4 - det här är 400 mg.

Så vi kommer att övertala Masha att svälja ett halvt piller...

En annan viktig punkt. Kunskap om koncentration är nödvändig, inte bara när droger tas oralt och doseras i ml. För lokal administrering och dosering med droppar - detta är inte mindre relevant.

Och om "xylometazolin 2 droppar i varje näsborre 3 gånger om dagen" ordineras, innan du droppar, är det nödvändigt att förtydliga vilken typ av xylometazolin är 0,1% eller 0,05%?

Koncentrationen av den aktiva substansen i dermatologiska medel indikeras också med procentsatser, men det finns ingen specificitet här. Därför, om det står "hydrokortison salva 1%", betyder det att 1 ml av denna salva innehåller 10 mg hydrokortison. Men precis som med paracetamolsuspension kan man inte helt enkelt skriva "hydrokortisonsalva", eftersom denna salva är 0,5%, 1%, 2,5%.

Nu om dosering med specialenheter. När det gäller vissa dosenheter är antalet av dessa enheter kopplade antingen till en volymenhet eller till ett specifikt förpacknings- eller doseringsformulär. Och detta förhållande måste nödvändigtvis klargöras!

Det är därför viktigt att vara medveten om att det är exakt 40 enheter eller 100 enheter av läkemedlet som finns i 1 ml insulinlösning.

Det är nödvändigt att veta att det i denna piller med pankreatin finns en dos som motsvarar 10 000 lipasenheter. Det är 10 tusen, inte 40 eller 25.

Det är nödvändigt att veta att det finns 500 000 enheter bensylpenicillin natriumsalt i denna sterila flaska.

Återigen vill jag betona att när något är tilldelat i enheter är det absolut nödvändigt att förtydliga i vilken utsträckning i vilken injektionsflaska i vilken kapsel exakt detta antal enheter finns.

Användningen av en specifik doseringsform som en doseringsenhet är fylld med enorma svårigheter och en mängd fel.

I samma piller av samma läkemedel kan det finnas en annan mängd av den aktiva substansen. Till exempel kan i en tablett av parasetamol vara 80, 120, 125, 200, 285, 325, 500 eller 564 mg. Självklart kan ingen sälja ordentligt på ett apotek eller ge ett paracetamol för barn, som föreskrivs i en dos av "1 tablett".

Därför bör bredvid läkemedlets namn och den valda doseringsformen anges den mängd aktiv beståndsdel i detta speciella, som föreskrivs för en speciell patientdosform.

En indikation på ett piller eller en kapsel, i avsaknad av information om innehållet av den aktiva substansen, kan i vissa fall motiveras av det faktum att det inte finns något val av piller av detta specifika läkemedel.

Detta är möjligt om:

 • Läkemedlet är tillgängligt i denna dosform endast med en bestämd mängd aktiv substans. Ornidazol är till exempel tillgängligt i tabletter om 0,5. Det finns inga andra piller. Du kommer inte att misstas;
 • Läkemedlet är förskrivet under handelsnamnet, och en specifik tillverkare släpper ut den endast i denna dosform - det finns inget val. Till exempel innehåller en tablett suprastin alltid 0,025 kloropyramin. Därför, om suprastin är ordinerat, en tablett två gånger om dagen, kommer du inte att gå fel;
 • Läkemedlet är en strikt definierad, skyddad av handelsnamnskombinationen av vissa ingredienser. Till exempel dekatilen, pastiller. Det finns inget annat decatilenum. Du kommer inte att misstas.

Vi vet redan att det optimala sättet att dispensera läkemedel till barn är baserat på dosens relation med barnets vikt.

Betrakta subtiliteten av sådan dosering på exemplet av det mest populära barnets antipyretiska medel - paracetamol.

Från punkt 2.1. Vi vet att en enstaka dos av paracetamol är 10-15 mg / kg.

Vi har ett barn som väger 15 kg. Således varierar en enstaka dos av läkemedlet från 150 (10 x 15) till 225 (15 x 15) mg.

Vi köpte en suspension av 120 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 24 mg. Och vi behöver från 150 till 225. Således är vår enkeldos ungefär 6,2-9,3 ml.

Vi köpte en suspension av 250 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 50 mg. Och vi behöver från 150 till 225. Således vår enkeldos - 3-4,5 ml.

Vi köpte 200 mg tabletter. Och vi behöver från 150 till 225. Således vår enkeldos - 1 tablett.

Vi köpte 325 mg tabletter. Och vi behöver från 150 till 225. Därför är vår singeldos halvpiller.

Låt oss nu hantera den dagliga dosen av samma paracetamol. Om det finns bevis kan detta läkemedel ges upprepade gånger inom en dag men inte mer än 4-5 gånger, och det är mycket viktigt att intervallet mellan doserna är minst 4 timmar.

Allt samma barn - kroppsvikt på 15 kg. Den maximala dagliga dosen av läkemedlet får under inga omständigheter överstiga 60 mg / kg. Det betyder att vår baby inte kan vara mer än 15 x 60 - 900 mg per dag.

Vi köpte en suspension av 120 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 24 mg. Och vi behöver inte mer än 900. Så är vår maximala dagliga dos 37,5 ml (900/24).

Vi köpte en suspension av 250 mg / 5 ml. Detta betyder, i en ml - 50 mg. Och vi behöver högst 900 per dag. Därför bör vår dagliga dos inte överstiga 18 ml (900/50).

Vi köpte 200 mg tabletter. Så kan man inte ta mer än fyra piller per dag.

Vi köpte 325 mg tabletter. Det innebär att vår maximala dagliga dos är 2 tabletter och tre fjärdedelar mer piller.

Redan detta är vår notering visar att det är ganska lätt att göra ett rationellt val av doseringsformen med vetskapen om vikten och den nödvändiga enstaka / dagliga dosen. Självfallet ger 3 ml av suspensionen i de flesta fall mycket lättare än 10 ml eller en halv tablett. För ett barn med en massa på 15 kg, är den optimala doseringsformen av paracetamol kanske en suspension av 250/5 ml.

Ännu mer vägledande i denna aspekt är valet av optimal dos av paracetamol för rektal administrering.

Det är känt att en singeldos paracetamol vid användning av suppositorier är högre än vid oral användning och är 20-25 mg / kg. Således bör ett barn som väger 10 kg få ett ljus innehållande 200-250 mg. Vi går till apoteket, och det visar sig att paracetamol ljus som innehåller 50, 80, 100, 125, 150, 250, 300, 500, 600 och till och med 1000 mg är tillgängliga för försäljning. I vår situation är det mest logiskt att köpa ljus på 250 mg och använda dem med en minimal belastning för barnets psyke. Men man kanske inte känner till allt detta och lurar barnet genom att skjuta två 100 mg ljus in i det, eller spotta sig själv och försöker skära av halva 500 mg ljuset från stearinljuset.

Vi uppmärksammar också att en noggrann studie av arket med medicinska recept i många fall gör att du kan spara betydande medel.

Exempel uppdrag: "azitromycinsuspension. 200 mg en gång om dagen, en halvtimme före måltiden, 3 dagar i rad. " Vi går till apoteket och det visar sig att antibiotikumet azitromycin i suspension säljs i följande paket:

 • pulver för beredning av suspension 100 mg / 5 ml, injektionsflaska 20 ml;
 • pulver till suspension 200 mg / 5 ml, 15 ml injektionsflaska;
 • pulver för beredning av suspension 200 mg / 5 ml, injektionsflaska 30 ml;
 • pulver för beredning av suspension 200 mg / 5 ml, flaska 20 ml.

Det är uppenbart att det optimala valet i vår situation är 200 mg / 5 ml, en 15 ml flaska är bara tillräcklig för den föreskrivna behandlingstiden. Annan förpackning är inte ekonomiskt lönsam: du måste antingen köpa den, eller den kommer att förbli.

Tyvärr finns det ofta en situation när läkaren helt enkelt inte har tid att övervaka det snabbt förändrade utbudet av apotek. Och i så fall är sådana utnämningar ganska möjliga: "loratadin 5 mg 1 gång per dag i 2 veckor." Detta är förstås fel, men en väldigt liten föräldra intellektuell ansträngning löser problemet.

Så vi kommer till apoteket. - Vi behöver loratadin, 5 mg.

Det visar sig att loratadin finns i tabletter med 10 mg, liksom i sirap eller suspensioner - 1 mg / 1 ml.

5 mg är en halv tablett eller 5 ml sirap. Vi vill inte dela tabletterna, och även med att svälja tabletterna har vi problem med våra smulor, så vi får flytande smak och ger vad läkaren föreskriver...

Förresten, före köp gör vi enkla beräkningar: 5 ml per dag och i 2 veckor är detta 5 x 14 - det visar sig att 70 ml behövs för en behandlingsperiod. Och hur mycket finns det i flaskan? Vi är intresserade: Det visar sig att i en flaska med sirap eller suspension av loratadin kan det finnas 30, 50, 60, 100, 120 och 150 ml. Förmodligen den mest rationella att köpa en flaska på 100 ml - snälla ge...

Och det sista jag vill uppmärksamma på. När en läkare föreskriver piller att delas upp, indikeras detta antingen med ord (halv, tredje, kvart) eller fraktion: 1/2, 1/3, 1/4.

Och om det står "kalciumglukonat 0,5" - det här är inte ett halvt piller (!), Det här är ett halvgram - 0,5 g.

0,25 är inte ett kvartspiller, det är 0,25 g.

[1] Här och härefter, när vi säger uttrycket "grundläggande enhet", menar vi enheten, den grundläggande med utgångspunkt i dosering av droger. Det vet vi att den grundläggande massenheten är kilogram (kg) ur det internationella systemets enheter (International System, SI) och standardvolymen är kubikmeter (m 3).